• Mã chuyến hàng: MCH-67550 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: 561 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 514,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67549 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: 582 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 563,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67548 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: C4/21, Khu Phố 3, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 572,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67547 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: 79, Hòa Bình, phường 03, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 572,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67546 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: 633 - 633A Đường Lê Văn Việt, Ấp Cầu Xây, Tân Phú, Quận 9, TP. HCM

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 504,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67545 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: Đường Ba To, Phường 7, quận 8

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 572,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67544 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: 500-502 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 572,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67543 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: 37/5 Trần Xuân Soạn (Bế Văn Cấm), P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 572,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67542 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: ĐM_HCM - Kho CN Quận 6

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 514,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67541 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: 542 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 03

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 572,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-67540 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

  Điểm đến: 21 Trần Não, khu phố 4, P. Bình An, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

  Loại hàng: Điện Tử, Mỹ Phẩm

  Giá mong muốn: 563,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-33928 Chi tiết

  Điểm đi: Cảng Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Loại hàng: Bàn ghế

  Giá mong muốn: 2,400,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2017  I  Ngày kết thúc: 27-10-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-33968 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Loại hàng: Bàn ghế

  Giá mong muốn: 500,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2017  I  Ngày kết thúc: 27-10-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-33965 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Đồng An, Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

  Điểm đến: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Loại hàng: Bàn ghế

  Giá mong muốn: 550,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2017  I  Ngày kết thúc: 27-10-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-34013 Chi tiết

  Điểm đi: Khu chế xuất Tân Thuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: KCN Acendas, Bến Cát, Bình Dương

  Loại hàng: Nhựa cuộn

  Giá mong muốn: 950,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2017  I  Ngày kết thúc: 27-10-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-34012 Chi tiết

  Điểm đi: Kho Ngoại Quan Long Bình, Biên Hòa,Đồng Nai

  Điểm đến: KCN Acendas, Bến Cát, Bình Dương

  Loại hàng: Nhựa cuộn

  Giá mong muốn: 900,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2017  I  Ngày kết thúc: 27-10-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-33966 Chi tiết

  Điểm đi: Thành Phố Mới, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Loại hàng: Bàn ghế

  Giá mong muốn: 500,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2017  I  Ngày kết thúc: 27-10-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-34020 Chi tiết

  Điểm đi: 35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

  Điểm đến: Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: Nệm mút

  Giá mong muốn: 90,000(Khối)

  Ngày bắt đầu: 20-12-2017  I  Ngày kết thúc: 20-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-34037 Chi tiết

  Điểm đi: 35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

  Điểm đến: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

  Loại hàng: Nệm mút

  Giá mong muốn: 190,000(Khối)

  Ngày bắt đầu: 20-12-2017  I  Ngày kết thúc: 20-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-34026 Chi tiết

  Điểm đi: 35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

  Điểm đến: Quảng Nam, Việt Nam

  Loại hàng: Nệm mút

  Giá mong muốn: 550,000(Khối)

  Ngày bắt đầu: 20-12-2017  I  Ngày kết thúc: 20-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-34024 Chi tiết

  Điểm đi: 35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

  Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Loại hàng: Nệm mút

  Giá mong muốn: 80,000(Khối)

  Ngày bắt đầu: 20-12-2017  I  Ngày kết thúc: 20-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-33927 Chi tiết

  Điểm đi: Cát lái, Quận 2, Hồ Chí Minh

  Điểm đến: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Loại hàng: Bàn ghế

  Giá mong muốn: 2,400,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2017  I  Ngày kết thúc: 27-10-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-34034 Chi tiết

  Điểm đi: 35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

  Điểm đến: Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

  Loại hàng: Nệm mút

  Giá mong muốn: 270,000(Khối)

  Ngày bắt đầu: 20-12-2017  I  Ngày kết thúc: 20-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-34001 Chi tiết

  Điểm đi: Khu chế xuất Tân Thuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: KCN Acendas, Bến Cát, Bình Dương

  Loại hàng: Nhựa cuộn

  Giá mong muốn: 1,700,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2017  I  Ngày kết thúc: 27-10-2018

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 57 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67550

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đến561 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:12(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 34 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67549

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đến582 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:32(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 47 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67548

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đếnC4/21, Khu Phố 3, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:38(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 33 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67547

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đến79, Hòa Bình, phường 03, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:23(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 28 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67546

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đến633 - 633A Đường Lê Văn Việt, Ấp Cầu Xây, Tân Phú, Quận 9, TP. HCM

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:12(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 26 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67545

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đếnĐường Ba To, Phường 7, quận 8

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 28 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67544

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đến500-502 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:25(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 7 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67543

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đến37/5 Trần Xuân Soạn (Bế Văn Cấm), P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:22(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 6 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67542

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đếnĐM_HCM - Kho CN Quận 6

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:29(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 6 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67541

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đến542 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 03

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:19(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-67337 Người đăng: Hoàng Đình Nam
 • 6 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-67540

Loại hàng:Điện Tử, Mỹ Phẩm

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần - Thị xã Dĩ An - Bình Dương.

Điểm đến21 Trần Não, khu phố 4, P. Bình An, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng02-07-2018

Ngày bắt đầu:18-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:17(Km)

Số điện thoại0968419999

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 109 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-33928

Loại hàng:Bàn ghế

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cảng Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnKCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngày đăng27-12-2017

Ngày bắt đầu:27-12-2017

Ngày kết thúc:27-10-2018

Cự ly:27.4(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 76 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-33968

Loại hàng:Bàn ghế

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngày đăng27-12-2017

Ngày bắt đầu:27-12-2017

Ngày kết thúc:27-10-2018

Cự ly:12.8(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 78 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-33965

Loại hàng:Bàn ghế

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:KCN Đồng An, Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Điểm đếnKCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngày đăng27-12-2017

Ngày bắt đầu:27-12-2017

Ngày kết thúc:27-10-2018

Cự ly:15.2(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 76 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-34013

Loại hàng:Nhựa cuộn

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Khu chế xuất Tân Thuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnKCN Acendas, Bến Cát, Bình Dương

Ngày đăng27-12-2017

Ngày bắt đầu:27-12-2017

Ngày kết thúc:27-10-2018

Cự ly:44.3(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 95 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-34012

Loại hàng:Nhựa cuộn

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Kho Ngoại Quan Long Bình, Biên Hòa,Đồng Nai

Điểm đếnKCN Acendas, Bến Cát, Bình Dương

Ngày đăng27-12-2017

Ngày bắt đầu:27-12-2017

Ngày kết thúc:27-10-2018

Cự ly:44.6(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 78 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-33966

Loại hàng:Bàn ghế

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Thành Phố Mới, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnKCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngày đăng27-12-2017

Ngày bắt đầu:27-12-2017

Ngày kết thúc:27-10-2018

Cự ly:6.8(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 91 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-34020

Loại hàng:Nệm mút

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Điểm đếnThành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng22-12-2017

Ngày bắt đầu:20-12-2017

Ngày kết thúc:20-12-2018

Cự ly:14.5(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 120 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-34037

Loại hàng:Nệm mút

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Điểm đếnThành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Ngày đăng22-12-2017

Ngày bắt đầu:20-12-2017

Ngày kết thúc:20-12-2018

Cự ly:154.1(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 117 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-34026

Loại hàng:Nệm mút

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Điểm đếnQuảng Nam, Việt Nam

Ngày đăng22-12-2017

Ngày bắt đầu:20-12-2017

Ngày kết thúc:20-12-2018

Cự ly:532.2(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 117 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-34024

Loại hàng:Nệm mút

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Điểm đếnTân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Ngày đăng22-12-2017

Ngày bắt đầu:20-12-2017

Ngày kết thúc:20-12-2018

Cự ly:16.5(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 126 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-33927

Loại hàng:Bàn ghế

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát lái, Quận 2, Hồ Chí Minh

Điểm đếnKCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngày đăng27-12-2017

Ngày bắt đầu:27-12-2017

Ngày kết thúc:27-10-2018

Cự ly:28.6(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 112 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-34034

Loại hàng:Nệm mút

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Điểm đếnSa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Ngày đăng22-12-2017

Ngày bắt đầu:20-12-2017

Ngày kết thúc:20-12-2018

Cự ly:126.1(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33010 Người đăng: Nguyễn Phúc Thao
 • 78 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-34001

Loại hàng:Nhựa cuộn

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Khu chế xuất Tân Thuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnKCN Acendas, Bến Cát, Bình Dương

Ngày đăng27-12-2017

Ngày bắt đầu:27-12-2017

Ngày kết thúc:27-10-2018

Cự ly:44.3(Km)

Số điện thoại0901239299