Chúc Mừng Năm Mới Happy New Year

Chuyến hàng Xem danh sách

Chuyến xe Xem danh sách

Mã chuyến xe: MCX-70543 Thành viên: VTRUCK-70540 Chi tiết

Điểm đi: các quận nội thành Hồ Chí Minh

Điểm đến: các quận nội thành Hồ Chí Minh

Loại phương tiện: Tải 2 tấn

Cự ly: -(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41795 Thành viên: VTRUCK-31659 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Toàn Quốc

Loại phương tiện: romooc lùn

Cự ly: 68.9(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41071 Thành viên: VTRUCK-31281 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 58.3(Km)