Chuyến hàng Xem danh sách

Mã chuyến hàng: MCH-70260 Thành viên: VTRUCK-33655 Chi tiết

Điểm đi: Khu số 4, KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đến: Cát Lái Port, L23, Trục chính, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hàng: giấy cuộn

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 62(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70132 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Bến Cát , Bình Dương

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 58(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70131 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Đất Cuốc, Tân Uyên ,Bình Dương

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 51(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70130 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Vòng Xoay Kim Hằng, Tân Uyên, Bình Dương

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 42(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70129 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Bình Chánh , Tp Hồ Chí Minh

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 30(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70128 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 20(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70127 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 18(Km)

Chuyến xe Xem danh sách

Mã chuyến xe: MCX-70543 Thành viên: VTRUCK-70540 Chi tiết

Điểm đi: các quận nội thành Hồ Chí Minh

Điểm đến: các quận nội thành Hồ Chí Minh

Loại phương tiện: Tải 2 tấn

Cự ly: -(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41795 Thành viên: VTRUCK-31659 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Toàn Quốc

Loại phương tiện: Đầu kéo romooc lùn

Cự ly: 68.9(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41071 Thành viên: VTRUCK-31281 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 58.3(Km)