Chuyến hàng Xem danh sách

Mã chuyến hàng: MCH-69621 Thành viên: VTRUCK-69617 Chi tiết

Điểm đi: Khu nông nghiệp an thái, xã an thái, huyện phú giáo Bình Dương

Điểm đến: Ấp Bầu Cây Cám, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, gần hồ CẦN NÔM

Loại hàng: Chuối

Loại phương tiện: Tải 3 tấn

Cự ly: 69(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-69106 Thành viên: VTRUCK-32671 Chi tiết

Điểm đi: cảng Hải Phòng, Việt Nam

Điểm đến: KCN Đức Hòa, Đức Huệ, Long An

Loại hàng: Nhựa phế liệu

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 1,681(Km)

Chuyến xe Xem danh sách

Mã chuyến xe: MCX-66005 Thành viên: VTRUCK-66001 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 1,081(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41796 Thành viên: VTRUCK-31659 Chi tiết

Điểm đi: TP. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Toàn Quốc

Loại phương tiện: Đầu kéo romooc lùn

Cự ly: 11(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41795 Thành viên: VTRUCK-31659 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Toàn Quốc

Loại phương tiện: Đầu kéo romooc lùn

Cự ly: 68.9(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41071 Thành viên: VTRUCK-31281 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 58.3(Km)