Chuyến hàng Xem danh sách

Mã chuyến hàng: MCH-70260 Thành viên: VTRUCK-33655 Chi tiết

Điểm đi: Khu số 4, KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đến: Cát Lái Port, L23, Trục chính, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hàng: giấy cuộn

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 62(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70132 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Bến Cát , Bình Dương

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 58(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70131 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Đất Cuốc, Tân Uyên ,Bình Dương

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 51(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70130 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Vòng Xoay Kim Hằng, Tân Uyên, Bình Dương

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 42(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70129 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Bình Chánh , Tp Hồ Chí Minh

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 30(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70128 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 20(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-70127 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 18(Km)

Chuyến xe Xem danh sách

Mã chuyến xe: MCX-70061 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đến: Số 56/8, Điểu Xiển, KP 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 33(Km)

Mã chuyến xe: MCX-70060 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đến: Tỉnh lộ 767, ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 40(Km)

Mã chuyến xe: MCX-70059 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đến: Khu phố 8, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 31(Km)

Mã chuyến xe: MCX-70058 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đến: KCN Tam Phước - Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 37(Km)

Mã chuyến xe: MCX-70057 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đến: Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 46(Km)

Mã chuyến xe: MCX-70056 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đến: Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 45(Km)

Mã chuyến xe: MCX-70055 Thành viên: VTRUCK-31786 Chi tiết

Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đến: Đường số 2, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 37(Km)