Chuyến hàng Xem danh sách

Mã chuyến hàng: MCH-78800 Thành viên: VTRUCK-32671 Chi tiết

Điểm đi: KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đến: Cảng Cát lái

Loại hàng: Hàng nội thất

Loại phương tiện: Cont 40'

Cự ly: -(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-78798 Thành viên: VTRUCK-32671 Chi tiết

Điểm đi: KCN Chơn Thành, Bình Phước

Điểm đến: Cảng Cát Lái

Loại hàng: Hàng nội thất

Loại phương tiện: Cont 40'

Cự ly: -(Km)

Chuyến xe Xem danh sách

Mã chuyến xe: MCX-70543 Thành viên: VTRUCK-70540 Chi tiết

Điểm đi: các quận nội thành Hồ Chí Minh

Điểm đến: các quận nội thành Hồ Chí Minh

Loại phương tiện: Tải 2 tấn

Cự ly: -(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41795 Thành viên: VTRUCK-31659 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Toàn Quốc

Loại phương tiện: romooc lùn

Cự ly: 68.9(Km)