Chuyến hàng Xem danh sách

Mã chuyến hàng: MCH-69106 Thành viên: VTRUCK-32671 Chi tiết

Điểm đi: cảng Hải Phòng, Việt Nam

Điểm đến: KCN Đức Hòa, Đức Huệ, Long An

Loại hàng: Nhựa phế liệu

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 1,681(Km)

Chuyến xe Xem danh sách

Mã chuyến xe: MCX-66005 Thành viên: VTRUCK-66001 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 1,081(Km)

Mã chuyến xe: MCX-64675 Thành viên: VTRUCK-64661 Chi tiết

Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

Điểm đến: Long Khanh, Dong Nai, Vietnam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 94.3(Km)

Mã chuyến xe: MCX-64674 Thành viên: VTRUCK-64661 Chi tiết

Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

Điểm đến: Đồng Nai, Vietnam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 80.6(Km)

Mã chuyến xe: MCX-64673 Thành viên: VTRUCK-64661 Chi tiết

Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 124.5(Km)

Mã chuyến xe: MCX-64672 Thành viên: VTRUCK-64661 Chi tiết

Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 124.5(Km)

Mã chuyến xe: MCX-64671 Thành viên: VTRUCK-64661 Chi tiết

Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 124.5(Km)

Mã chuyến xe: MCX-64670 Thành viên: VTRUCK-64661 Chi tiết

Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 124.5(Km)