Chuyến hàng Xem danh sách

Mã chuyến hàng: MCH-33960 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: Thị Xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Loại hàng: Bàn ghế

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 11(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-33942 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: Củ chi, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Điểm đến: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Loại hàng: Bàn ghế

Loại phương tiện: Tải 8 tấn

Cự ly: 11(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-34028 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: 35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Điểm đến: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Loại hàng: Nệm mút

Loại phương tiện: Tải 2 tấn

Cự ly: 413(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-33946 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: Thị Xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Loại hàng: Bàn ghế

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 13(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-34027 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: 35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Điểm đến: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Loại hàng: Nệm mút

Loại phương tiện: Tải 2 tấn

Cự ly: 318(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-34034 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: 35 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Điểm đến: Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Loại hàng: Nệm mút

Loại phương tiện: Tải 2 tấn

Cự ly: 160(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-33994 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: Kho Ngoại Quan Long Bình, Biên Hòa,Đồng Nai

Điểm đến: KCN Acendas, Bến Cát, Bình Dương

Loại hàng: Nhựa cuộn

Loại phương tiện: Tải 8 tấn

Cự ly: 52(Km)

Chuyến xe Xem danh sách

Mã chuyến xe: MCX-67581 Thành viên: VTRUCK-67557 Chi tiết

Điểm đi: Bãi xe nguyễn Ngọc, 60 Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

Điểm đến: Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 18 tấn

Cự ly: 856(Km)

Mã chuyến xe: MCX-67580 Thành viên: VTRUCK-67557 Chi tiết

Điểm đi: Bãi xe nguyễn Ngọc, 60 Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

Điểm đến: Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 18 tấn

Cự ly: 856(Km)

Mã chuyến xe: MCX-67579 Thành viên: VTRUCK-67557 Chi tiết

Điểm đi: bãi xe Nguyễn Ngọc, 60 ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

Điểm đến: chân cầu Thanh Trì

Loại phương tiện: Tải 18 tấn

Cự ly: 1,613(Km)

Mã chuyến xe: MCX-67427 Thành viên: VTRUCK-67418 Chi tiết

Điểm đi: Đà Nẵng, Việt Nam

Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 773(Km)

Mã chuyến xe: MCX-67426 Thành viên: VTRUCK-67418 Chi tiết

Điểm đi: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 335(Km)

Mã chuyến xe: MCX-67422 Thành viên: VTRUCK-67418 Chi tiết

Điểm đi: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 335(Km)

Mã chuyến xe: MCX-67421 Thành viên: VTRUCK-67418 Chi tiết

Điểm đi: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 5 tấn

Cự ly: 335(Km)