Chuyến hàng Xem danh sách

Mã chuyến hàng: MCH-69871 Thành viên: VTRUCK-33211 Chi tiết

Điểm đi: Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hàng: nội thất

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 60(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-69870 Thành viên: VTRUCK-53923 Chi tiết

Điểm đi: Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam

Điểm đến: Cảng Bến Nghé, Q7, HMC

Loại hàng: xi măng

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20

Cự ly: 119(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-69869 Thành viên: VTRUCK-33211 Chi tiết

Điểm đi: Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hàng: giày

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 53(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-69868 Thành viên: VTRUCK-53923 Chi tiết

Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: C01, Đường số 3, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hàng: giày

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 35(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-69106 Thành viên: VTRUCK-32671 Chi tiết

Điểm đi: cảng Hải Phòng, Việt Nam

Điểm đến: KCN Đức Hòa, Đức Huệ, Long An

Loại hàng: Nhựa phế liệu

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 1,681(Km)

Chuyến xe Xem danh sách

Mã chuyến xe: MCX-69807 Thành viên: VTRUCK-69750 Chi tiết

Điểm đi: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến: Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 15 tấn

Cự ly: 1,618(Km)

Mã chuyến xe: MCX-66005 Thành viên: VTRUCK-66001 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 1,081(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41796 Thành viên: VTRUCK-31659 Chi tiết

Điểm đi: TP. Hồ Chí Minh

Điểm đến: Toàn Quốc

Loại phương tiện: Đầu kéo romooc lùn

Cự ly: 11(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41795 Thành viên: VTRUCK-31659 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Toàn Quốc

Loại phương tiện: Đầu kéo romooc lùn

Cự ly: 68.9(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41071 Thành viên: VTRUCK-31281 Chi tiết

Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn

Cự ly: 58.3(Km)