Thông tin hàng

Mã chuyến hàng:MCH-70125

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đến:Lái Thiêu Thuận An, Bình Dương

Cự ly:26(km)

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Giá mong muốn:2,100,000(chuyến)

Bắt đằu:19/04/2019

Kết thúc:28/10/2019

Ngày dự kiến:28/10/2019

Xuất hóa đơn:Không

Tên công ty:Phan Thanh Thuy

Mã số thuế:

Địa chỉ xuất hóa đơn:

Ghi chú:

(giá trên chưa bao gồm vat và phí dịch vụ khác.)

Thông tin bình luận

Họ và tên
Điện thoại

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên:VTRUCK-31786

Họ tên:Phan Thanh Thuy

Địa chỉ:

Điện thoại::