Thông tin giao dịch

Ngày giao dịch
29-03-2019
Mã giao dịch
0319-KD01-013
Điểm đi
KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương
Điểm đến
Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
Loại phương tiện
Tải 2 tấn
Giá giao dịch
4,200,000đ

Thông tin nhà xe Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-67759

Địa chỉ:

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-33040

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Bột Màu Minh Hùng

Địa chỉ: 24/15 đường An Phú 18, P.Bình Chuẩn, Tx.Thuận An, Bình Dương