Thông tin giao dịch

Ngày giao dịch
26-03-2019
Mã giao dịch
0319-KD03-005
Điểm đi
Cát Lái, Phường 2 , Tp Hồ Chí Minh
Điểm đến
Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
Loại phương tiện
Đầu kéo Cont 40
Giá giao dịch
2,600,000đ

Thông tin nhà xe Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-32776

Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thanh Lâm

Địa chỉ: Thành Phố Hồ Chí Mình

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-69925

Địa chỉ: