Thông tin giao dịch

Ngày giao dịch
21-05-2019
Mã giao dịch
0519-KD03-004
Điểm đi
Cát Lái, Phường 2, Tp.Hồ Chí Minh
Điểm đến
KCN Đức Hòa, Long An
Loại phương tiện
Đầu kéo Cont 40
Giá giao dịch
2,800,000đ

Thông tin nhà xe Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-32776

Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thanh Lâm

Địa chỉ: Thành Phố Hồ Chí Mình

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-69925

Công ty TNHH Nguyên Liệu Công Nghiệp Thắng Phạm

Địa chỉ: