Thông tin giao dịch

Ngày giao dịch
15-12-2018
Mã giao dịch
1218-KD01-014
Điểm đi
KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương
Điểm đến
Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
Loại phương tiện
Tải 1.4 tấn
Giá giao dịch
700,000đ

Thông tin nhà xe Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-68933

Địa chỉ:

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-33040

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Bột Màu Minh Hùng

Địa chỉ: 24/15 đường An Phú 18, P.Bình Chuẩn, Tx.Thuận An, Bình Dương