Thông tin giao dịch

Ngày giao dịch
28-12-2018
Mã giao dịch
1218-KD03-015
Điểm đi
Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
Điểm đến
KCN Chơn Thành, Bình Phước
Loại phương tiện
Tải 3,5 tấn
Giá giao dịch
1,300,000đ

Thông tin nhà xe Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-68454

Địa chỉ:

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-69324

Địa chỉ: