Thông tin hàng

Mã chuyến hàng:MHG-66147

Loại hàng:Nguyên liệu giấy

Điểm đi:Cát Lái, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến:Đà Nẵng, Việt Nam

Cự ly607(km)

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Giá mong muốn:20,000,000(VNĐ/Chuyến)

Bắt đằu:20/06/2018

Kết thúc:20/06/2018

Ngày dự kiến:20/06/2018

Xuất hóa đơn:Không

Tên công ty:

Mã số thuế:

Địa chỉ xuất hóa đơn:

Ghi chú:Trả hàng cảng Tiên Sa

(giá trên chưa bao gồm vat và phí dịch vụ khác.)

Thông tin chủ hàng

Liên hệ:Hoang Ngoc Quy

Email:ngocquy77@hotmail.com

Điện thoại:0916217337