Thông tin hàng

Mã chuyến hàng:MHG-67181

Loại hàng:BÃ NÀNH, BẮP

Điểm đi:Kho Cty Anova Feed, cụm công nghiệp Long Định, Cần Đước, Long An

Điểm đến:trại bò sữa Công ty Phát triển nông nghiệp Bình Dương - xã Phước Sang, Phú Giáo, BD

Cự ly113(km)

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Giá mong muốn:230,000(VNĐ/Tấn)

Bắt đằu:16/06/2018

Kết thúc:16/06/2018

Ngày dự kiến:16/06/2018

Xuất hóa đơn:Không

Tên công ty:

Mã số thuế:

Địa chỉ xuất hóa đơn:

Ghi chú:Đường Phú Giáo Cấm Xe Trên 10T,

(giá trên chưa bao gồm vat và phí dịch vụ khác.)

Thông tin chủ hàng

Liên hệ:Phan Thị Thanh Thúy

Email:thuypt@vietnamtrucking.vn

Điện thoại:0901239286