• Mã chuyến hàng: MHG-69577 Chi tiết

  Điểm đi: Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

  Điểm đến: Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: cây cảnh

  Giá mong muốn: 1(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 25-01-2019  I  Ngày kết thúc: 25-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69575 Chi tiết

  Điểm đi: Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Đắk Lắk, Việt Nam

  Loại hàng: general

  Giá mong muốn: 8,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 24-01-2019  I  Ngày kết thúc: 24-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69550 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q2, HCM

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69451 Chi tiết

  Điểm đi: Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

  Điểm đến: Cát Lái, ICD

  Loại hàng: giấy cuộn

  Giá mong muốn: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 30-11-2019  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69449 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, ICD

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-10-2019  I  Ngày kết thúc: 31-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-68642 Chi tiết

  Điểm đi: Kcn vinh loc

  Điểm đến: Di cac tinh mien dong nam bo

  Loại hàng: Bot ngot

  Giá mong muốn: 1,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 25-09-2018  I  Ngày kết thúc: 30-01-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0906841291 Người đăng: Trung
 • - lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69577

Loại hàng:cây cảnh

Loại xe yêu cầu:Tải 10 tấn

Điểm đi:Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Điểm đếnQuận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng22-01-2019

Ngày bắt đầu:25-01-2019

Ngày kết thúc:25-01-2019

Cự ly:162(Km)

Số điện thoại0906841291

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0907414005 Người đăng: Lai
 • 2 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69575

Loại hàng:general

Loại xe yêu cầu:Tải 10 tấn

Điểm đi:Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnĐắk Lắk, Việt Nam

Ngày đăng22-01-2019

Ngày bắt đầu:24-01-2019

Ngày kết thúc:24-01-2019

Cự ly:358(Km)

Số điện thoại0907414005

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 14 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69550

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q2, HCM

Ngày đăng16-01-2019

Ngày bắt đầu:31-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239456 Người đăng: Hiếu
 • 24 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69451

Loại hàng:giấy cuộn

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đếnCát Lái, ICD

Ngày đăng03-01-2019

Ngày bắt đầu:30-11-2019

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:84(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 33 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69449

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnCảng Cát Lái, ICD

Ngày đăng03-01-2019

Ngày bắt đầu:31-10-2019

Ngày kết thúc:31-10-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0938322068 Người đăng: la van hai
 • 187 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-68642

Loại hàng:Bot ngot

Loại xe yêu cầu:Tải 10 tấn

Điểm đi:Kcn vinh loc

Điểm đếnDi cac tinh mien dong nam bo

Ngày đăng18-09-2018

Ngày bắt đầu:25-09-2018

Ngày kết thúc:30-01-2019

Cự ly:95(Km)

Số điện thoại0938322068