• Mã chuyến hàng: MHG-69867 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69866 Chi tiết

  Điểm đi: Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q01, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,600,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 29-03-2019  I  Ngày kết thúc: 29-03-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69865 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Định, Việt Nam

  Điểm đến: Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam

  Loại hàng: phân bón

  Giá mong muốn: 5,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 26-03-2019  I  Ngày kết thúc: 26-03-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69802 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

  Loại hàng: Bông, Vải

  Giá mong muốn: 3,200,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 17-04-2019  I  Ngày kết thúc: 17-04-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69801 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Sóng Thần Plaza, Bình Chiểu, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

  Loại hàng: Bánh Kẹo

  Giá mong muốn: 1,800,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 29-05-2019  I  Ngày kết thúc: 29-05-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69761 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Ấp 3 Xã Lương Bình, Bến Lức, Long An

  Loại hàng: NHÔM, HẠT NHỰA, GỖ THÔNG

  Giá mong muốn: 2,650,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 31-05-2019  I  Ngày kết thúc: 31-05-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69759 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Xã Lương Bình, Bến Lức, Long An

  Loại hàng: NHÔM, HẠT NHỰA, GỖ THÔNG

  Giá mong muốn: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-07-2019  I  Ngày kết thúc: 31-07-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69550 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q2, HCM

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69451 Chi tiết

  Điểm đi: Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

  Điểm đến: Cát Lái, ICD

  Loại hàng: giấy cuộn

  Giá mong muốn: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 30-11-2019  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69449 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, ICD

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-10-2019  I  Ngày kết thúc: 31-10-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 11 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69867

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:27-12-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:35(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239456 Người đăng: Hiếu
 • 8 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69866

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q01, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:29-03-2019

Ngày kết thúc:29-03-2019

Cự ly:54(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0935231479 Người đăng: Quang Thống
 • 12 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69865

Loại hàng:phân bón

Loại xe yêu cầu:Tải 18 tấn

Điểm đi:Bình Định, Việt Nam

Điểm đếnCam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:26-03-2019

Ngày kết thúc:26-03-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0935231479

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Phan Thị Thanh Thúy
 • 35 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69802

Loại hàng:Bông, Vải

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnKCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

Ngày đăng13-03-2019

Ngày bắt đầu:17-04-2019

Ngày kết thúc:17-04-2019

Cự ly:70(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Phan Thị Thanh Thúy
 • 20 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69801

Loại hàng:Bánh Kẹo

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 20

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnSóng Thần Plaza, Bình Chiểu, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Ngày đăng13-03-2019

Ngày bắt đầu:29-05-2019

Ngày kết thúc:29-05-2019

Cự ly:18(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Phan Thị Thanh Thúy
 • 30 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69761

Loại hàng:NHÔM, HẠT NHỰA, GỖ THÔNG

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnẤp 3 Xã Lương Bình, Bến Lức, Long An

Ngày đăng07-03-2019

Ngày bắt đầu:31-05-2019

Ngày kết thúc:31-05-2019

Cự ly:52(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Phan Thị Thanh Thúy
 • 16 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69759

Loại hàng:NHÔM, HẠT NHỰA, GỖ THÔNG

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 20

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnXã Lương Bình, Bến Lức, Long An

Ngày đăng07-03-2019

Ngày bắt đầu:31-07-2019

Ngày kết thúc:31-07-2019

Cự ly:52(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 113 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69550

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q2, HCM

Ngày đăng16-01-2019

Ngày bắt đầu:31-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239456 Người đăng: Hiếu
 • 112 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69451

Loại hàng:giấy cuộn

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đếnCát Lái, ICD

Ngày đăng03-01-2019

Ngày bắt đầu:30-11-2019

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:84(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 101 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69449

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnCảng Cát Lái, ICD

Ngày đăng03-01-2019

Ngày bắt đầu:31-10-2019

Ngày kết thúc:31-10-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286