Chúc bạn và gia đình Giáng Sinh Vui Vẻ
 • Mã chuyến hàng: MHG-71996 Chi tiết

  Điểm đi: ĐT745, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày da

  Giá mong muốn: 2,300,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69867 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69550 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q2, HCM

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239299 / 0901239286 Người đăng: Tuyền, Thúy
 • 114 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-71996

Loại hàng:giày da

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:ĐT745, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnPhước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng21-10-2019

Ngày bắt đầu:27-12-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0901239299 / 0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 372 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69867

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:27-12-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:35(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 406 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69550

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q2, HCM

Ngày đăng16-01-2019

Ngày bắt đầu:31-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286