• Mã chuyến hàng: MHG-70529 Chi tiết

  Điểm đi: xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

  Điểm đến: Dương Tơ, Phú Quốc, Kien Giang, Việt Nam

  Loại hàng: Cột, dầm thép

  Giá mong muốn: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 16-08-2019  I  Ngày kết thúc: 16-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-70528 Chi tiết

  Điểm đi: Xã phú minh, Sóc Sơn, Hà Nội

  Điểm đến: Dương Tơ, Phú Quốc, Kien Giang, Việt Nam

  Loại hàng: Lan can thép

  Giá mong muốn: 1,000,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 20-08-2019  I  Ngày kết thúc: 20-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69867 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69759 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Xã Lương Bình, Bến Lức, Long An

  Loại hàng: NHÔM, HẠT NHỰA, GỖ THÔNG

  Giá mong muốn: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-07-2019  I  Ngày kết thúc: 31-07-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69550 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q2, HCM

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69451 Chi tiết

  Điểm đi: Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

  Điểm đến: Cát Lái, ICD

  Loại hàng: giấy cuộn

  Giá mong muốn: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 30-11-2019  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69449 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, ICD

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-10-2019  I  Ngày kết thúc: 31-10-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0982312373 Người đăng: Vũ Quang hùng
 • 13 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-70529

Loại hàng:Cột, dầm thép

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc thùng

Điểm đi:xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Điểm đếnDương Tơ, Phú Quốc, Kien Giang, Việt Nam

Ngày đăng18-07-2019

Ngày bắt đầu:16-08-2019

Ngày kết thúc:16-08-2019

Cự ly:1,761(Km)

Số điện thoại0982312373

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0982312373 Người đăng: Vũ Quang hùng
 • 10 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-70528

Loại hàng:Lan can thép

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc thùng

Điểm đi:Xã phú minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Điểm đếnDương Tơ, Phú Quốc, Kien Giang, Việt Nam

Ngày đăng18-07-2019

Ngày bắt đầu:20-08-2019

Ngày kết thúc:20-08-2019

Cự ly:1,761(Km)

Số điện thoại0982312373

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 167 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69867

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:27-12-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:35(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Phan Thị Thanh Thúy
 • 159 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69759

Loại hàng:NHÔM, HẠT NHỰA, GỖ THÔNG

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 20

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnXã Lương Bình, Bến Lức, Long An

Ngày đăng07-03-2019

Ngày bắt đầu:31-07-2019

Ngày kết thúc:31-07-2019

Cự ly:52(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 249 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69550

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q2, HCM

Ngày đăng16-01-2019

Ngày bắt đầu:31-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239456 Người đăng: Hiếu
 • 293 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69451

Loại hàng:giấy cuộn

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đếnCát Lái, ICD

Ngày đăng03-01-2019

Ngày bắt đầu:30-11-2019

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:84(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 234 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69449

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnCảng Cát Lái, ICD

Ngày đăng03-01-2019

Ngày bắt đầu:31-10-2019

Ngày kết thúc:31-10-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286