• Mã chuyến hàng: MHG-71996 Chi tiết

  Điểm đi: ĐT745, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày da

  Giá mong muốn: 2,300,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-71995 Chi tiết

  Điểm đi: Khu phố Tân Bình, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: nội thất

  Giá mong muốn: 2,200,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 29-11-2019  I  Ngày kết thúc: 29-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-71994 Chi tiết

  Điểm đi: Tân Phước Khánh 10, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM

  Loại hàng: nội thất

  Giá mong muốn: 2,200,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 29-11-2019  I  Ngày kết thúc: 29-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-71993 Chi tiết

  Điểm đi: cảng Cát Lái, Quận 2, HCM

  Điểm đến: Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Loại hàng: nội thất

  Giá mong muốn: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 29-11-2019  I  Ngày kết thúc: 29-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69867 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69550 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q2, HCM

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69451 Chi tiết

  Điểm đi: Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

  Điểm đến: Cát Lái, ICD

  Loại hàng: giấy cuộn

  Giá mong muốn: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 30-11-2019  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239299 / 0901239286 Người đăng: Tuyền, Thúy
 • 51 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-71996

Loại hàng:giày da

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:ĐT745, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnPhước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng21-10-2019

Ngày bắt đầu:27-12-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0901239299 / 0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 71 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-71995

Loại hàng:nội thất

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Khu phố Tân Bình, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnPhước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng21-10-2019

Ngày bắt đầu:29-11-2019

Ngày kết thúc:29-11-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239456 Người đăng: Liên
 • 53 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-71994

Loại hàng:nội thất

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Tân Phước Khánh 10, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Quận 2, HCM

Ngày đăng21-10-2019

Ngày bắt đầu:29-11-2019

Ngày kết thúc:29-11-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239299 Người đăng: Tuyền
 • 45 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-71993

Loại hàng:nội thất

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:cảng Cát Lái, Quận 2, HCM

Điểm đếnThủ Dầu Một, Bình Dương

Ngày đăng21-10-2019

Ngày bắt đầu:29-11-2019

Ngày kết thúc:29-11-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0901239299

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 335 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69867

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:27-12-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:35(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 371 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69550

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q2, HCM

Ngày đăng16-01-2019

Ngày bắt đầu:31-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239456 Người đăng: Hiếu
 • 481 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69451

Loại hàng:giấy cuộn

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đếnCát Lái, ICD

Ngày đăng03-01-2019

Ngày bắt đầu:30-11-2019

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:84(Km)

Số điện thoại0901239456