• Mã chuyến hàng: MHG-70736 Chi tiết

  Điểm đi: vòng xoay kim hằng

  Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: gỗ

  Giá mong muốn: 2,200,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 30-09-2019  I  Ngày kết thúc: 30-09-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69867 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 27-12-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69550 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, Q2, HCM

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69451 Chi tiết

  Điểm đi: Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

  Điểm đến: Cát Lái, ICD

  Loại hàng: giấy cuộn

  Giá mong muốn: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 30-11-2019  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MHG-69449 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Cảng Cát Lái, ICD

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 31-10-2019  I  Ngày kết thúc: 31-10-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0949183553 Người đăng: bùi thị thùy dương
 • 95 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-70736

Loại hàng:gỗ

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:vòng xoay kim hằng

Điểm đếnCát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng08-08-2019

Ngày bắt đầu:30-09-2019

Ngày kết thúc:30-09-2019

Cự ly:43(Km)

Số điện thoại0949183553

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 243 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69867

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tan Uyen, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q04, Đường số 69, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:27-12-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:35(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 298 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69550

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCảng Cát Lái, Q2, HCM

Ngày đăng16-01-2019

Ngày bắt đầu:31-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239456 Người đăng: Hiếu
 • 386 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69451

Loại hàng:giấy cuộn

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Khu Công nghiệp Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đếnCát Lái, ICD

Ngày đăng03-01-2019

Ngày bắt đầu:30-11-2019

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:84(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Liên hệ: 0901239286 Người đăng: Thúy
 • 290 lượt xem

Mã chuyến hàng:MHG-69449

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnCảng Cát Lái, ICD

Ngày đăng03-01-2019

Ngày bắt đầu:31-10-2019

Ngày kết thúc:31-10-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0901239286