• Mã chuyến hàng: MCH-78800 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

  Điểm đến: Cảng Cát lái

  Loại hàng: Hàng nội thất

  Giá mong muốn: 2,700,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 02-03-2020  I  Ngày kết thúc: 28-02-2021

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-78798 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Chơn Thành, Bình Phước

  Điểm đến: Cảng Cát Lái

  Loại hàng: Hàng nội thất

  Giá mong muốn: 3,800,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 01-03-2020  I  Ngày kết thúc: 31-03-2021

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 76 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-78800

Loại hàng:Hàng nội thất

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đếnCảng Cát lái

Ngày đăng06-02-2020

Ngày bắt đầu:02-03-2020

Ngày kết thúc:28-02-2021

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 63 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-78798

Loại hàng:Hàng nội thất

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:KCN Chơn Thành, Bình Phước

Điểm đếnCảng Cát Lái

Ngày đăng06-02-2020

Ngày bắt đầu:01-03-2020

Ngày kết thúc:31-03-2021

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917