• Mã chuyến hàng: MCH-70260 Chi tiết

  Điểm đi: Khu số 4, KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

  Điểm đến: Cát Lái Port, L23, Trục chính, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giấy cuộn

  Giá mong muốn: 2,650,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 21-05-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70132 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Bến Cát , Bình Dương

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 2,500,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70131 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Đất Cuốc, Tân Uyên ,Bình Dương

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 2,500,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70130 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Vòng Xoay Kim Hằng, Tân Uyên, Bình Dương

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 2,150,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70129 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Bình Chánh , Tp Hồ Chí Minh

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 2,500,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70128 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 2,500,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70127 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 1,800,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70126 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Tân Đông Hiệp Dĩ An, Bình Dương

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 2,200,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70125 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Lái Thiêu Thuận An, Bình Dương

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 2,100,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70124 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: VsipI, Thuận An, Bình Dương

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 2,100,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70123 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Thái Hòa Tân Uyên, Bình Dương

  Loại hàng: May Mặc, Giầy Da

  Giá mong muốn: 2,100,000(chuyến)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69871 Chi tiết

  Điểm đi: Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: nội thất

  Giá mong muốn: 2,600,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 29-03-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69870 Chi tiết

  Điểm đi: Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Bến Nghé, Q7, HMC

  Loại hàng: xi măng

  Giá mong muốn: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 28-03-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69869 Chi tiết

  Điểm đi: Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,600,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 27-03-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69868 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: C01, Đường số 3, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 25-03-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69106 Chi tiết

  Điểm đi: cảng Hải Phòng, Việt Nam

  Điểm đến: KCN Đức Hòa, Đức Huệ, Long An

  Loại hàng: Nhựa phế liệu

  Giá mong muốn: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 30-11-2018  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33655 Người đăng: anh Đạt
 • 258 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70260

Loại hàng:giấy cuộn

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Khu số 4, KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đếnCát Lái Port, L23, Trục chính, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng21-05-2019

Ngày bắt đầu:21-05-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:62(Km)

Số điện thoại0974141457

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 173 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70132

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnBến Cát , Bình Dương

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:58(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 129 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70131

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnĐất Cuốc, Tân Uyên ,Bình Dương

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:51(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 115 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70130

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnVòng Xoay Kim Hằng, Tân Uyên, Bình Dương

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:42(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 162 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70129

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnBình Chánh , Tp Hồ Chí Minh

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:30(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 208 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70128

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnQuận 6, Tp Hồ Chí Minh

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:20(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 184 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70127

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnSóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:18(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 87 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70126

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnTân Đông Hiệp Dĩ An, Bình Dương

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:25(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 80 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70125

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnLái Thiêu Thuận An, Bình Dương

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:26(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 81 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70124

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnVsipI, Thuận An, Bình Dương

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:25(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: Phan Thanh Thuy
 • 68 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70123

Loại hàng:May Mặc, Giầy Da

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Cát Lái, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh

Điểm đếnThái Hòa Tân Uyên, Bình Dương

Ngày đăng19-04-2019

Ngày bắt đầu:19-04-2019

Ngày kết thúc:28-10-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33211 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 125 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69871

Loại hàng:nội thất

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:29-03-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:60(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-53923 Người đăng: Phan Thị Thanh Thúy
 • 119 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69870

Loại hàng:xi măng

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 20

Điểm đi:Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam

Điểm đếnCảng Bến Nghé, Q7, HMC

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:28-03-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:119(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33211 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 104 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69869

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:27-03-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:53(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-53923 Người đăng: Phan Thị Thanh Thúy
 • 113 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69868

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnC01, Đường số 3, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:25-03-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:35(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 243 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69106

Loại hàng:Nhựa phế liệu

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:cảng Hải Phòng, Việt Nam

Điểm đếnKCN Đức Hòa, Đức Huệ, Long An

Ngày đăng08-11-2018

Ngày bắt đầu:30-11-2018

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:1,681(Km)

Số điện thoại01636102917