• Mã chuyến hàng: MCH-73333 Chi tiết

  Điểm đi: Cảng Cát Lái

  Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương

  Loại hàng: gỗ ván

  Giá mong muốn: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 01-11-2019  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-70260 Chi tiết

  Điểm đi: Khu số 4, KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

  Điểm đến: Cát Lái Port, L23, Trục chính, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giấy cuộn

  Giá mong muốn: 2,650,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 21-05-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69871 Chi tiết

  Điểm đi: Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: nội thất

  Giá mong muốn: 2,600,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 29-03-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69870 Chi tiết

  Điểm đi: Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam

  Điểm đến: Cảng Bến Nghé, Q7, HMC

  Loại hàng: xi măng

  Giá mong muốn: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 28-03-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69869 Chi tiết

  Điểm đi: Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,600,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 27-03-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69868 Chi tiết

  Điểm đi: Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: C01, Đường số 3, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại hàng: giày

  Giá mong muốn: 2,150,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 25-03-2019  I  Ngày kết thúc: 27-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến hàng: MCH-69106 Chi tiết

  Điểm đi: cảng Hải Phòng, Việt Nam

  Điểm đến: KCN Đức Hòa, Đức Huệ, Long An

  Loại hàng: Nhựa phế liệu

  Giá mong muốn: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 30-11-2018  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 34 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-73333

Loại hàng:gỗ ván

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Cảng Cát Lái

Điểm đếnTân Uyên, Bình Dương

Ngày đăng01-11-2019

Ngày bắt đầu:01-11-2019

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33655 Người đăng: anh Đạt
 • 360 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-70260

Loại hàng:giấy cuộn

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Khu số 4, KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đếnCát Lái Port, L23, Trục chính, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng21-05-2019

Ngày bắt đầu:21-05-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:62(Km)

Số điện thoại0974141457

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33211 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 177 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69871

Loại hàng:nội thất

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:29-03-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:60(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-53923 Người đăng: Phan Thị Thanh Thúy
 • 162 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69870

Loại hàng:xi măng

Loại xe yêu cầu:Cont 20'

Điểm đi:Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam

Điểm đếnCảng Bến Nghé, Q7, HMC

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:28-03-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:119(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-33211 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 148 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69869

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:27-03-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:53(Km)

Số điện thoại0901239456

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-53923 Người đăng: Phan Thị Thanh Thúy
 • 163 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69868

Loại hàng:giày

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnC01, Đường số 3, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng23-03-2019

Ngày bắt đầu:25-03-2019

Ngày kết thúc:27-12-2019

Cự ly:35(Km)

Số điện thoại0901239286

Hình ảnh

Thông tin hàng

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 287 lượt xem

Mã chuyến hàng:MCH-69106

Loại hàng:Nhựa phế liệu

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:cảng Hải Phòng, Việt Nam

Điểm đếnKCN Đức Hòa, Đức Huệ, Long An

Ngày đăng08-11-2018

Ngày bắt đầu:30-11-2018

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:1,681(Km)

Số điện thoại01636102917