Thông tin hàng

Mã chuyến hàng:MCH-73333

Loại hàng:gỗ ván

Điểm đi:Cảng Cát Lái

Điểm đến:Tân Uyên, Bình Dương

Cự ly:0(km)

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Giá mong muốn:0()

Bắt đằu:01/11/2019

Kết thúc:30/11/2019

Ngày dự kiến:08/11/2019

Xuất hóa đơn:Không

Tên công ty:

Mã số thuế:

Địa chỉ xuất hóa đơn:

Ghi chú:

( giá trên chưa bao gồm vat và phí dịch vụ khác )

Thông tin bình luận

Họ và tên
Điện thoại

Thông tin chủ hàng

Thành viên:VTRUCK-32671

Họ tên:

Địa chỉ:

Điện thoại::