• Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-016 Loại phương tiện giao dịch: Giá giao dịch: 34,314,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-013 Loại phương tiện giao dịch: Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 22/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-023 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 12,454,545đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đường Tránh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
 • Ngày giao dịch: 07/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-022 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 22,545,455đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: 928 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trung, HN
 • Ngày giao dịch: 25/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-020 Loại phương tiện giao dịch: ghép Giá giao dịch: 3,520,000đ
  Điểm đi: Ga Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Điểm đến: Thiên Đức, Vạn An, Bắc Ninh
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-014 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: 7/1 Ấp Bình Thọ, Số 1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Điểm đến: Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-013 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 13,500,000đ
  Điểm đi: 7/1 Ấp Bình Thọ, Số 1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Điểm đến: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Ngày giao dịch: 03/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-012 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,100,000đ
  Điểm đi: 7/1 Ấp Bình Thọ, Số 1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Điểm đến: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Ngày giao dịch: 03/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-011 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,200,000đ
  Điểm đi: 7/1 Ấp Bình Thọ, Số 1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Điểm đến: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Ngày giao dịch: 13/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-019 Loại phương tiện giao dịch: Tải 15 tấn Giá giao dịch: 8,500,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: KCN Bình Minh, Vĩnh Long
 • Ngày giao dịch: 28/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-018 Loại phương tiện giao dịch: Tải 10 tấn Giá giao dịch: 45,500,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Hoài Nhơn, Bình Định
 • Ngày giao dịch: 28/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-010 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 6,100,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 27/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-009 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 16,500,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Khu Công Nghiệp Sóng Thần Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 22/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-016 Loại phương tiện giao dịch: Tải 15 tấn Giá giao dịch: 9,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Ngày giao dịch: 30/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-017 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 1,600,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 17/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-008 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Quận 7, Tp .Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 16/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-007 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,700,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Quận 7 , Quốc Lộ 1A Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-015 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 9,700,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 02/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-006 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 17,500,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Công ty Tôn Phương Nam, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 29/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-014 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,500,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 27/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-005 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 6,400,000đ
  Điểm đi: Tân Thuận , Quận 7 , Tp Hồ Chí Minh Điểm đến: Bữu Long, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 01/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-013 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 29,000,000đ
  Điểm đi: KCN Quế Võ, Bắc Ninh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 08/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-012 Loại phương tiện giao dịch: Giá giao dịch: 600,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 13/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-011 Loại phương tiện giao dịch: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,900,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Khu 4, KCN Protrade, Phú An, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-004 Loại phương tiện giao dịch: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 6,300,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-003 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 9,100,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-002 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 45,900,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 28/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-010 Loại phương tiện giao dịch: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn, Thuận Giao, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD03-001 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 47,300,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 21/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-009 Loại phương tiện giao dịch: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 3,900,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Long Xuyên, An Giang
 • Ngày giao dịch: 29/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-008 Loại phương tiện giao dịch: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 2,700,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-007 Loại phương tiện giao dịch: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Nguyễn Trí, Quận Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 22/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-006 Loại phương tiện giao dịch: Tải 18 tấn Giá giao dịch: 4,350,000đ
  Điểm đi: Bãi xe Bề Đề, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 22/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-005 Loại phương tiện giao dịch: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 600,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Bãi xe Bề Đề, Quận 12, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 14/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-004 Loại phương tiện giao dịch: Tải 1.8 tấn Giá giao dịch: 3,100,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-003 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 36,100,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-012 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-011 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 24,800,000đ
  Điểm đi: KCN Tân Hương, Chầu Thành, Tiền Giang Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-010 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,400,000đ
  Điểm đi: Ấp 3, Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-009 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,200,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-008 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 5,400,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-007 Loại phương tiện giao dịch: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,000,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-006 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-005 Loại phương tiện giao dịch: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 650,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương Điểm đến: KCN Vsip 1, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-004 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 18,200,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-003 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 18,200,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-002 Loại phương tiện giao dịch: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 7,550,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD02-001 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 29,650,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-002 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,500,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng SPCT Hiệp Phước, Nhà bè
 • Ngày giao dịch: 30/08/2018 Mã giao dịch: 0818-KD01-001 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 210,636,364đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Kho H4, Thanh Luong, HBT, HN