• Ngày giao dịch: 25/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-022 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 100,400,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 11/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-011 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 750,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Vòng Xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 11/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-010 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 750,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Vòng Xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 09/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-009 Loại phương tiện: Tải 1.8 tấn Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 15/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-008 Loại phương tiện: Tải 1.8 tấn Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 28/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-007 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 650,000đ
  Điểm đi: Bãi xe Bảo Ngọc, Q12, HCM Điểm đến: KCN Đại Đăng, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-006 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 3,600,000đ
  Điểm đi: Nam Định, Việt Nam Điểm đến: Bãi xe Bình Tân, HCM
 • Ngày giao dịch: 19/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-005 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 4,875,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 11/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-004 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 17,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Kho H4, Thanh Luong, HBT, HN
 • Ngày giao dịch: 11/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-003 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 16,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Kho H4, Thanh Luong, HBT, HN
 • Ngày giao dịch: 30/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-002 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 68,181,818đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Kho D1, Thanh Luong, HBT, HN
 • Ngày giao dịch: 03/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD01-001 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 15,000,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Đông Anh, Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 25/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-021 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 9,800,000đ
  Điểm đi: KCN Bửu Long, Đồng Nai Điểm đến: Tân Thuận , quận 7, Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 19/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-020 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 3,000,000đ
  Điểm đi: KCN Biên Hòa, Đồng Nai Điểm đến: Cảng Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 19/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-019 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Điểm đến: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 23/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-018 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 9,000,000đ
  Điểm đi: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Điểm đến: Cảng Icd Tanamexco Depot 1A, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 03/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-017 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,400,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2 , Tp Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Long Giang,Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
 • Ngày giao dịch: 30/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-013 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 25,600,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2 , Tp Hồ Chí Minh Điểm đến: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-012 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 23/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-011 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,600,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-010 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 8,600,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-009 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 51,450,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-008 Loại phương tiện: Giá giao dịch: 41,490,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 09/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-007 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 900,000đ
  Điểm đi: VSIP, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 23/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-006 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 4,150,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 23/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-005 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,500,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 23/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-004 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,100,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-003 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 66,800,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cảng Icd Tanamexco Depot 1A, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 24/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-002 Loại phương tiện: Tải 3,5 tấn Giá giao dịch: 1,300,000đ
  Điểm đi: VSIP, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: KCN Chơn Thành, Bình Phước
 • Ngày giao dịch: 09/01/2019 Mã giao dịch: 0119-KD03-001 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 3,800,000đ
  Điểm đi: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Điểm đến: KCN Chơn Thành, Bình Phước
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-019 Loại phương tiện: Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-018 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 23,500,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1812-KD02-017 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 10,600,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1812-KD02-016 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,500,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-015 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 3,200,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-014 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,400,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-013 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-012 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-011 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 5,400,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 27/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD03-018 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Icd Tanamexco Depot 1A, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 19/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD01-018 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 7,300,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: số 6 TT 17 khu đô thị Văn phú, phường Phú La, quận Hà Đông, HN
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-010 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-009 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,800,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-007 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,300,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-006 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 24,800,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-005 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,100,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-004 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,600,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-003 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 57,650,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-002 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 15,600,000đ
  Điểm đi: Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/12/2018 Mã giao dịch: 1218-KD02-001 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 113,600,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh