• Ngày giao dịch: 10/01/2020 Mã giao dịch: 79204 Loại phương tiện: romooc lùn Giá giao dịch: 348,000,000đ
  Điểm đi: Quận 7, TPHCM Điểm đến: An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 07/02/2020 Mã giao dịch: 79200 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 05/02/2020 Mã giao dịch: 79189 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 03/02/2020 Mã giao dịch: 79188 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79187 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79186 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 16/02/2020 Mã giao dịch: 79185 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 16/02/2020 Mã giao dịch: 79184 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 04/02/2020 Mã giao dịch: 79183 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,250,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 09/01/2020 Mã giao dịch: 79102 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 3,200,000đ
  Điểm đi: Biên Hòa, Đồng Nai Điểm đến: Quận 7, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 21/02/2020 Mã giao dịch: 79100 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,250,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 21/02/2020 Mã giao dịch: 79098 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 21/02/2020 Mã giao dịch: 79097 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 21/02/2020 Mã giao dịch: 79096 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 20/02/2020 Mã giao dịch: 79091 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 13,300,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đà Nẵng
 • Ngày giao dịch: 20/02/2020 Mã giao dịch: 79090 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Gò Vấp, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 19/02/2020 Mã giao dịch: 79074 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 2,435,300đ
  Điểm đi: Dĩ An, Bình Dương Điểm đến: Bắc Ninh
 • Ngày giao dịch: 19/02/2020 Mã giao dịch: 79073 Loại phương tiện: Tải 3,5 tấn Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Bình Thuận
 • Ngày giao dịch: 19/02/2020 Mã giao dịch: 79072 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79066 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Gò Vấp, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79064 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Hồng Ngự, Đồng Tháp
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79063 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 8,000,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Gia Lai
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79062 Loại phương tiện: Tải 3,5 tấn Giá giao dịch: 7,000,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Gia Lai
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79061 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 3,300,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cần Thơ
 • Ngày giao dịch: 08/02/2020 Mã giao dịch: 79055 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 1,700,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Hồng Ngự, Đồng Tháp
 • Ngày giao dịch: 17/02/2020 Mã giao dịch: 79040 Loại phương tiện: Tải 15 tấn Giá giao dịch: 14,000,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Bình Định
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79038 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79037 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79036 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79035 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79034 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79033 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79032 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 15/02/2020 Mã giao dịch: 79031 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 13,672,727đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 15/02/2020 Mã giao dịch: 79030 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 1,250,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Long An
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79023 Loại phương tiện: Tải 6 tấn Giá giao dịch: 3,000,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Bến Tre
 • Ngày giao dịch: 15/02/2020 Mã giao dịch: 79022 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 9,772,728đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Mỹ Đức, Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79021 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 1,500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Tây Ninh
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79010 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79009 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79008 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Hồng Ngự, Đồng Tháp
 • Ngày giao dịch: 13/02/2020 Mã giao dịch: 79007 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,400,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 13/02/2020 Mã giao dịch: 79006 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,400,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 19/01/2020 Mã giao dịch: 79005 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Long An
 • Ngày giao dịch: 17/01/2020 Mã giao dịch: 79004 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Long An
 • Ngày giao dịch: 10/01/2020 Mã giao dịch: 78999 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 10/01/2020 Mã giao dịch: 78998 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 13/02/2020 Mã giao dịch: 78988 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,900,000đ
  Điểm đi: Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 13/02/2020 Mã giao dịch: 78987 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,900,000đ
  Điểm đi: Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 78984 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM