• Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-030 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 16,000,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 13/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-029 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 500,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Đồng An 1, Thuận An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-028 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 45 Giá giao dịch: 8,100,000đ
  Điểm đi: Đường DT744, Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cái Mép, Vũng Tàu
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-027 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 31,900,000đ
  Điểm đi: Đường DT744, Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: ICD Phúc Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 05/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-026 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Nguyễn Xiễn, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 06/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-025 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: Cảng Bến Nghé, Quận 7, HCM Điểm đến: Nguyễn Xiễn, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-024 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 7,700,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 27/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-023 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 923,486đ
  Điểm đi: KCN Vsip 2 a, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-022 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 7,700,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Bình Dương Điểm đến: Kho Dam Co, Tân Vạn, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-021 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 72,000,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-020 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 11,400,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Vsip 2 a, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-019 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 35,800,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 25/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-017 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 68,200,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 27/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-018 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 30/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-017 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 88,000,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-016 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,500,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Vsip 2 Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 18/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-015 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 5,700,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Khu số 4, KCN Protrade, Phú An, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-014 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 3,050,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-013 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 4,200,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 27/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-012 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 3,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-011 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 153,063,636đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 1,Thuận An, Bình Dương Điểm đến: KCN Tân Hồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-010 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 10,250,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 06/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-009 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,000,000đ
  Điểm đi: KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai Điểm đến: Đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc, HCM
 • Ngày giao dịch: 22/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-008 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 102,850,000đ
  Điểm đi: Cảng Đình Vũ, Hải Phòng Điểm đến: Đức Hòa, Long An
 • Ngày giao dịch: 30/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-007 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 81,098,182đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Kho D1, Thanh Luong, HBT, HN
 • Ngày giao dịch: 31/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-006 Loại phương tiện: Tải 3,5 tấn Giá giao dịch: 58,650,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đường Nguyễn Phúc Chu, Thành phố Huế
 • Ngày giao dịch: 27/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-005 Loại phương tiện: Tải 10 tấn Giá giao dịch: 18,050,800đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Hoài Nhơn, Bình Định
 • Ngày giao dịch: 28/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-004 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 8,550,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Ngày giao dịch: 30/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-003 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 53,250,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Ngày giao dịch: 28/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-014 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2 , Tp Hồ Chí Minh Điểm đến: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 29/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-013 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 21,100,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2 , Tp Hồ Chí Minh Điểm đến: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 20/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-012 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,100,000đ
  Điểm đi: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 22/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-011 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,200,000đ
  Điểm đi: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-010 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,900,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: ICD Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 25/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-009 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 66,900,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cảng Icd Tanamexco Depot 1A, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 25/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-008 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 8,020,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 25/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-007 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 11,600,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 25/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-006 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 145,360,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Long Bình, Tp Biên Hòa, Đông Nai
 • Ngày giao dịch: 26/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-005 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2 , Tp Hồ Chí Minh Điểm đến: Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 22/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-004 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 9,800,000đ
  Điểm đi: KCN Biên Hòa, Đồng Nai Điểm đến: Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 15/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-003 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Icd Tanamexco Depot 1A, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 15/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-002 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 8,550,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 15/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD03-001 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 3,200,000đ
  Điểm đi: Phước Sang, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Thửa Thừa, Long An
 • Ngày giao dịch: 20/02/2019 Mã giao dịch: 0219-KD01-034 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KNQ Dam co, Tân Vạn, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 20/02/2019 Mã giao dịch: 0219-KD01-033 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,200,000đ
  Điểm đi: KCN Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KNQ Damco, Tân Vạn, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 11/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-002 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 26,909,091đ
  Điểm đi: Cảng SP-ITC, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Cảng Nam Hải, Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 15/03/2019 Mã giao dịch: 0319-KD01-001 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 22,400,000đ
  Điểm đi: KCN Long Định, Cần Đước, Long An Điểm đến: Cảng SP-ITC, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 28/02/2019 Mã giao dịch: 0219-KD01-032 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 33,700,000đ
  Điểm đi: Đường DT744, Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 25/02/2019 Mã giao dịch: 0219-KD01-031 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,900,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 28/02/2019 Mã giao dịch: 0219-KD01-030 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 95,200,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương