• Ngày giao dịch: 24/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD03-019 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 45 Giá giao dịch: 12,500,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 24/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD03-018 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 75,400,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 24/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD03-017 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 50,700,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 29/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-047 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 29,000,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Bàu Bàng, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-046 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 16,200,000đ
  Điểm đi: KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 23/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-045 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Vsip 2 a, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD03-016 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 500,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 24/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD03-015 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 7,350,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 24/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD03-014 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 700,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD03-013 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 3,900,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 24/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD03-012 Loại phương tiện: Tải 10 tấn Giá giao dịch: 8,320,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 31/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-044 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 10,800,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 08/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-043 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,700,000đ
  Điểm đi: KCN Vsip 2 , Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 31/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-042 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 99,000,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-041 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 35,500,000đ
  Điểm đi: KCN Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 31/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-040 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 40,650,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 07/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-039 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,450,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 29/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-038 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,500,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Thuận An, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 14/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-037 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 9,600,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Vsip 2 Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD03-011 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 45 Giá giao dịch: 48,200,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 29/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-036 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 11,300,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Vsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 29/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-035 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 48,200,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 30/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-034 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 16,526,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 22/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-033 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 3,598,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đà Nẵng
 • Ngày giao dịch: 30/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-032 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 100,150,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Hoài Nhơn, Bình Định
 • Ngày giao dịch: 09/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-031 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 4,942,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đường thiên Đức, P.Vạn An, Tp Bắc Ninh,
 • Ngày giao dịch: 29/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-030 Loại phương tiện: Tải 3,5 tấn Giá giao dịch: 4,700,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 21/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-029 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 22,500,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Lý Thái Tổ, Tp.Huế
 • Ngày giao dịch: 10/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-028 Loại phương tiện: Tải 1.4 tấn Giá giao dịch: 500,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 1, Thuận An, Bình Dương Điểm đến: KCN Đại Đăng, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-027 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 6,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Ngày giao dịch: 27/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-026 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 3,000,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-025 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 2,100,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Bình Dương Điểm đến: Kho Dam Co, Tân Vạn, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 16/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-024 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chơn Thành, Bình Phước
 • Ngày giao dịch: 23/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-023 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 10,300,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đường Hùng Vương, Tuy Hòa Phú Yên
 • Ngày giao dịch: 09/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-022 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 9,000,000đ
  Điểm đi: An Thới Đông, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 29/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-021 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 8,900,000đ
  Điểm đi: Phan Huy Ích, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 07/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-020 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 11,900,000đ
  Điểm đi: KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 31/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-019 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 51,150,000đ
  Điểm đi: Đường DT744, Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 07/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-018 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Ga Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-017 Loại phương tiện: Tải 10 tấn Giá giao dịch: 10,400,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Bình Phước B, Bình Chuẩn, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 08/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-016 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 2,100,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận Gò Vấp, HCM
 • Ngày giao dịch: 23/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-015 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận Gò Vấp, HCM
 • Ngày giao dịch: 30/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-014 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 8,600,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận Gò Vấp, HCM
 • Ngày giao dịch: 06/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-013 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 12,727,273đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đường Tránh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
 • Ngày giao dịch: 20/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-012 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 830,000đ
  Điểm đi: TCS, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Quận 1, HCM
 • Ngày giao dịch: 20/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-011 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 700,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 1, HCM
 • Ngày giao dịch: 18/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-010 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 300,000đ
  Điểm đi: TCS, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 17/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-009 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 1, HCM
 • Ngày giao dịch: 31/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-008 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 158,976,136đ
  Điểm đi: Quáng Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Điểm đến: KCN Đức Hòa, Long An
 • Ngày giao dịch: 11/05/2019 Mã giao dịch: 0519-KD01-007 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 41,688,182đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Văn Lâm, Hưng Yên