• Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-015 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-014 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,400,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Đại Đăng, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-013 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-012 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 24,800,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Tân Hương, Long An
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-011 Loại phương tiện: Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-010 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 11,600,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-009 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 7,250,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918_KD02_008 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 24,700,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 27/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-036 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 600,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Tân Phú Trung, Quận Củ Chi, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 11/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-034 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 5,750,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: P.14, Quận Gò Vấp, HCM
 • Ngày giao dịch: 14/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-033 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 1,700,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Long Xuyên, An Giang
 • Ngày giao dịch: 13/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-032 Loại phương tiện: Tải 3,5 tấn Giá giao dịch: 1,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 12, HCM
 • Ngày giao dịch: 11/09/2017 Mã giao dịch: 0918-KD01-031 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 5,650,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: P14, Quận Gò Vấp, HCM
 • Ngày giao dịch: 14/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-030 Loại phương tiện: Tải 1.4 tấn Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Bãi xe Bảo Ngọc, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Đường Hùng Vương, Tuy Hòa Phú Yên
 • Ngày giao dịch: 12/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-029 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 11,272,727đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Kho H4, Thanh Luong, HBT, HN
 • Ngày giao dịch: 29/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-028 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 106,909,091đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Kho H4, Thanh Luong, HBT, HN
 • Ngày giao dịch: 29/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-027 Loại phương tiện: Tải 3,5 tấn Giá giao dịch: 66,130,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Ngã 4 vành Đai, Phan Bội Châu, Buôn Mê Thuột, Đăk lăk
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-007 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-006 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,000,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 29/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-026 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 51,300,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-005 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 8,300,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-004 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 4,300,000đ
  Điểm đi: KCN Đông Xuyên, Vũng Tàu Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-003 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 4,050,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-002 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 5,400,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD02-001 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,400,000đ
  Điểm đi: Ấp 3, Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 17/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-025 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,900,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Khu 4, KCN Protrade, Phú An, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 22/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-024 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 6,980,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: KCN Đại Kim, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Ngày giao dịch: 18/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-023 Loại phương tiện: Tải 1.8 tấn Giá giao dịch: 3,966,000đ
  Điểm đi: Bãi xe Bảo Ngọc, Q12, HCM Điểm đến: KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 14/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-022 Loại phương tiện: Tải 1.8 tấn Giá giao dịch: 600,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Bãi xe Bình Tân, HCM
 • Ngày giao dịch: 22/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-021 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 1,420,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 24/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD03-009 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,870,000đ
  Điểm đi: ICD Long Bình, Đồng Nai Điểm đến: Hooc Môn, Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 07/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-020 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 700,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 05/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-019 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 1,300,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 19/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-018 Loại phương tiện: Giá giao dịch: 3,100,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 15/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-017 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,300,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 15/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-016 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,100,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 13/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-015 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 580,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 13/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-014 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 13/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-013 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 650,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 10/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-012 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,700,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 10/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-011 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 950,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 27/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-010 Loại phương tiện: Tải 10 tấn Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: KCX Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh
 • Ngày giao dịch: 07/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-009 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 5,800,000đ
  Điểm đi: Ga Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Điểm đến: KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 07/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-008 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Ga Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 12/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-007 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 600,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Ga Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 12/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-006 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 5,220,000đ
  Điểm đi: Ga Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Điểm đến: Vạn An, Bắc Ninh
 • Ngày giao dịch: 18/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-005 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 15,800,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Kho D1, Bạch Đằng, Thanh Lương, Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 22/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD01-004 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: KCN Bình Minh, Vĩnh Long
 • Ngày giao dịch: 28/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD03-008 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 12,800,000đ
  Điểm đi: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 27/09/2018 Mã giao dịch: 0918-KD03-007 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh