Chúc bạn và gia đình Giáng Sinh Vui Vẻ
 • Ngày giao dịch: 29/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-071 Loại phương tiện: Tải 3,5 tấn Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Cụm CN Nhị Xuân Điểm đến: Cát lái,quận 2,HCM
 • Ngày giao dịch: 11/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD05_043 Loại phương tiện: Tải 15 tấn Giá giao dịch: 3,500,000đ
  Điểm đi: Tiền Giang Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 14/11/2019 Mã giao dịch: 1119-KD04-070 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 5,500,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 07/11/2019 Mã giao dịch: 1119-KD04-069 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: TBS DAMCO
 • Ngày giao dịch: 20/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-068 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD TRANSIMEX
 • Ngày giao dịch: 11/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-067 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 4,600,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: TBS DAMCO
 • Ngày giao dịch: 20/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-066 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 11,500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: TBS DAMCO
 • Ngày giao dịch: 11/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD04_030 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 02/11/2019 Mã giao dịch: 1119-KD04-065 Loại phương tiện: Cont 45 Giá giao dịch: 53,750,000đ
  Điểm đi: cát lái,quận 2,thành phố hồ chí minh Điểm đến: KCN NAM TÂN UYÊN
 • Ngày giao dịch: 01/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-064 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 54,300,000đ
  Điểm đi: cát lái,quận 2,thành phố hồ chí minh Điểm đến: KCN NAM TÂN UYÊN
 • Ngày giao dịch: 11/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-063 Loại phương tiện: Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 12/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-062 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 5,000,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 30/11/2019 Mã giao dịch: 1119-KD04-060 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 1,000,000đ
  Điểm đi: cát lái,quận 2,thành phố hồ chí minh Điểm đến: Thủ Dầu Một,Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 19/11/2019 Mã giao dịch: 1119-KD04-059 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 900,000đ
  Điểm đi: cát lái,quận 2,thành phố hồ chí minh Điểm đến: KCN VSIP 2A,Vĩnh Tân, Tân Uyên,BD
 • Ngày giao dịch: 29/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd02-19 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,300,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: dĩ an , bình dương
 • Ngày giao dịch: 22/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-058 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 24,000,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 16/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-057 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 12,000,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 10/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD04_029 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 10/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD04_028 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,100,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thuận An,Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 10/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD04_027 Loại phương tiện: Tải 1.5 tấn Giá giao dịch: 950,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Bình Phước
 • Ngày giao dịch: 02/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-036 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 2,400,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 06/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-041 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 209,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: Thuận An,Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 04/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-040 Loại phương tiện: Tải 10 tấn Giá giao dịch: 440,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: Thuận An,Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 29/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-056 Loại phương tiện: 10t Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Bình Chuẩn
 • Ngày giao dịch: 26/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-055 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Gò vấp
 • Ngày giao dịch: 26/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-054 Loại phương tiện: 10t Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Bình Chuẩn
 • Ngày giao dịch: 23/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-053 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 500,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Bình Chuẩn
 • Ngày giao dịch: 22/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-052 Loại phương tiện: 10t Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Bình Chuẩn
 • Ngày giao dịch: 22/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-051 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Gò vấp
 • Ngày giao dịch: 21/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-050 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Gò vấp
 • Ngày giao dịch: 19/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-048 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Gò vấp
 • Ngày giao dịch: 19/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-047 Loại phương tiện: 10t Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Bình Chuẩn
 • Ngày giao dịch: 15/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-046 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Gò vấp
 • Ngày giao dịch: 15/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-045 Loại phương tiện: 10t Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Bình Chuẩn
 • Ngày giao dịch: 14/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-044 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Gò vấp
 • Ngày giao dịch: 13/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-043 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Gò vấp
 • Ngày giao dịch: 12/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-042 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Gò vấp
 • Ngày giao dịch: 06/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-039 Loại phương tiện: 5t Giá giao dịch: 950,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Bình Chuẩn
 • Ngày giao dịch: 05/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-038 Loại phương tiện: 10t Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Điểm đến: Bình Chuẩn
 • Ngày giao dịch: 07/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-035 Loại phương tiện: Giá giao dịch: 3,257,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: Bắc Ninh
 • Ngày giao dịch: 28/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-032 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 10,272,727.3đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: Đường Tránh, Thạch Hà , Hà Tĩnh
 • Ngày giao dịch: 23/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-028 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 10,200,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: D1, Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 21/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-025 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 9,650,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: Long Biên, Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 07/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD04_024 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,400,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 09/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD04_023 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 09/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD04_022 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 9,500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 09/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD04_021 Loại phương tiện: Tải 1.5 tấn Giá giao dịch: 750,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 7, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 07/12/2019 Mã giao dịch: 1219_KD05_033 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 900,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-004 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 13,400,000đ
  Điểm đi: Tân uyên,Bình Dương Điểm đến: H1,Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 30/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-034 Loại phương tiện: 2t Giá giao dịch: 9,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quảng Ngãi