• Ngày giao dịch: 31/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-020 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 650,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-019 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 3,200,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-018 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 8,700,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Vsip 2 Mở Rộng, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-017 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 7,400,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 31/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-016 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: quận 2, Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 01/08/2019 Mã giao dịch: 0819-KD03-001 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-015 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 9,430,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-014 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,900,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-013 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 73,300,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 01/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-064 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 5,150,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái , quận 2 , tp.HCM Điểm đến: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD
 • Ngày giao dịch: 06/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-012 Loại phương tiện: Đầu kéo romooc lùn Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Phú Giáo, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-011 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 5,600,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Đức Hòa, Long An
 • Ngày giao dịch: 30/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-010 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 9,600,000đ
  Điểm đi: KCN Biên Hòa , Đồng Nai Điểm đến: Quận 7. Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-009 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 5,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-008 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,450,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-007 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 140,300,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-006 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-005 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 45,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 05/07/2019 Mã giao dịch: 0719-kd04-076 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 16,000,000đ
  Điểm đi: Sobek Điểm đến: Kho H4, Bạch Đằng, Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 26/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-004 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,000,000đ
  Điểm đi: KCN Biên Hòa , Đồng Nai Điểm đến: Hooc Môn, Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 23/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-003 Loại phương tiện: Đầu kéo romooc lùn Giá giao dịch: 6,500,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: An Tây ,Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD03-002 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 13,100,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-063 Loại phương tiện: Tải 1.4 tấn Giá giao dịch: 200,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: Kho U&I , Tân Uyên , Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-062 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,100,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: Kho U&I, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-061 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,000,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: Tân Vạn , Biên Hòa , Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 24/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-060 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: Tân Vạn , Biên Hòa , Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 22/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-059 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,600,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: CẢNG CÁT LÁI ,Q2, HCM
 • Ngày giao dịch: 18/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-058 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 700,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: Tân Vạn , Biên Hòa , Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 18/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-057 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,500,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: Tân Vạn, Biên Hòa , Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 13/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-056 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: TÂN VẠN, BIÊN HÒA,ĐỒNG NAI
 • Ngày giao dịch: 08/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-055 Loại phương tiện: Tải 1.4 tấn Giá giao dịch: 600,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: TÂN VẠN, BIỆN HÒA , ĐỒNG NAI
 • Ngày giao dịch: 08/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-054 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: TÂN VẠN , BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
 • Ngày giao dịch: 01/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-053 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,300,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: CẢNG CÁT LÁI ,Q2, HCM
 • Ngày giao dịch: 03/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-052 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,800,000đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD Điểm đến: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD
 • Ngày giao dịch: 27/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-051 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 20,350,000đ
  Điểm đi: Phước Long 3 , Thủ Đức, tp.HCM Điểm đến: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD
 • Ngày giao dịch: 21/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-050 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,300,000đ
  Điểm đi: Phước Long 3 , Thủ Đức, tp.HCM Điểm đến: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD
 • Ngày giao dịch: 28/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-049 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 9,800,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái , quận 2 , tp.HCM Điểm đến: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD
 • Ngày giao dịch: 18/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-048 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 10,750,000đ
  Điểm đi: Phước Long 3 , Thủ Đức, tp.HCM Điểm đến: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD
 • Ngày giao dịch: 05/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-047 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,650,000đ
  Điểm đi: Phước Long 3 , Thủ Đức, tp.HCM Điểm đến: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD
 • Ngày giao dịch: 19/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-046 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 1,900,000đ
  Điểm đi: Phước Long 3 , Thủ Đức, tp.HCM Điểm đến: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD
 • Ngày giao dịch: 07/07/2019 Mã giao dịch: 0719-KD02-045 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,450,000đ
  Điểm đi: Phước Long 3 , Thủ Đức, tp.HCM Điểm đến: KCN SÓNG THẦN 3, TDM , BD
 • Ngày giao dịch: 25/07/2019 Mã giao dịch: 0718-kd04-068 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 1,100,000đ
  Điểm đi: Đường số 4, KCN Mỹ Xuân A, P. Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT Điểm đến: Cat Lai Warehouse 5 – GATE 16 : 1295B Nguyễn Thị Định , Cát Lái , Dist 2.
 • Ngày giao dịch: 07/07/2019 Mã giao dịch: 0718-kd04-076 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 26,840,910đ
  Điểm đi: KCN Mapletree,vsip 2 Điểm đến: KCN Yên Phong, Bắc Ninh
 • Ngày giao dịch: 02/08/2019 Mã giao dịch: 0819-kd04-001 Loại phương tiện: Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp,TX.Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: KCN Bắc Đồng Thới,Xã Thuận Đức,TP.Đồng Hới, Quảng Bình
 • Ngày giao dịch: 20/07/2019 Mã giao dịch: 0719-kd04-075 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 12,590,000đ
  Điểm đi: Lô G11-G12, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, P.Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, T. Bình Dương Điểm đến: Vĩnh Bảo,Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 18/07/2019 Mã giao dịch: 0719-kd04-074 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 12,590,000đ
  Điểm đi: Lô G11-G12, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, P.Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, T. Bình Dương Điểm đến: Vĩnh Bảo,Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 06/07/2019 Mã giao dịch: 0719-kd04-073 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 14,900,000đ
  Điểm đi: Lô G11-G12, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, P.Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, T. Bình Dương Điểm đến: Văn Lâm, Hưng Yên
 • Ngày giao dịch: 05/07/2019 Mã giao dịch: 0719-kd04-072 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 14,900,000đ
  Điểm đi: Lô G11-G12, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, P.Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, T. Bình Dương Điểm đến: Văn Lâm, Hưng Yên
 • Ngày giao dịch: 05/07/2019 Mã giao dịch: 0719-kd04-071 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 14,900,000đ
  Điểm đi: Lô G11-G12, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, P.Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, T. Bình Dương Điểm đến: Văn Lâm, Hưng Yên
 • Ngày giao dịch: 02/07/2019 Mã giao dịch: 0719-kd04-070 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 13,650,000đ
  Điểm đi: Lô G11-G12, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, P.Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, T. Bình Dương Điểm đến: Văn Lâm, Hưng Yên