Chúc Mừng Năm Mới Happy New Year
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 78501 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 10/01/2020 Mã giao dịch: 78065 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 900,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Gò Vấp, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 78041 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 78040 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 11/12/2019 Mã giao dịch: 78038 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 31/12/2019 Mã giao dịch: 78036 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 78035 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 78034 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 78033 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 78032 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 78031 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 31/12/2019 Mã giao dịch: 78028 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 30/12/2019 Mã giao dịch: 78026 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 30/12/2019 Mã giao dịch: 78025 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 31/12/2019 Mã giao dịch: 77990 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,550,000đ
  Điểm đi: Bắc Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 08/01/2020 Mã giao dịch: 77949 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Gò Vấp, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 31/12/2019 Mã giao dịch: 77948 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,700,000đ
  Điểm đi: Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 21/12/2019 Mã giao dịch: 77947 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 3,000,000đ
  Điểm đi: Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 27/12/2019 Mã giao dịch: 77946 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 50,000đ
  Điểm đi: Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 08/01/2020 Mã giao dịch: 77944 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Gò Vấp, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 30/12/2019 Mã giao dịch: 77939 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 30/12/2019 Mã giao dịch: 77938 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 31/12/2019 Mã giao dịch: 77904 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77888 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77887 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77886 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77885 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77883 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77882 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77881 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77880 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77879 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77877 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77876 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77875 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77874 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77873 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/12/2019 Mã giao dịch: 77872 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 02/12/2019 Mã giao dịch: 77870 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 02/12/2019 Mã giao dịch: 77869 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 02/12/2019 Mã giao dịch: 77867 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 02/12/2019 Mã giao dịch: 77866 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 07/12/2019 Mã giao dịch: 77864 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 07/12/2019 Mã giao dịch: 77863 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 09/12/2019 Mã giao dịch: 77861 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 10/12/2019 Mã giao dịch: 77859 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Dĩ An, Bình Dương Điểm đến: Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 13/12/2019 Mã giao dịch: 77858 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 13/12/2019 Mã giao dịch: 77857 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 12/12/2019 Mã giao dịch: 77855 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 12/12/2019 Mã giao dịch: 77854 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM