• Ngày giao dịch: 20/11/2019 Mã giao dịch: 1119-KD01-004 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: Võ Thị Sáu, Dĩ An, Bình Dương Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 02/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-002 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: KCN NAM TÂN UYÊN Điểm đến: TBS DAMCO
 • Ngày giao dịch: 03/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-003 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: KCN NAM TÂN UYÊN Điểm đến: TBS DAMCO
 • Ngày giao dịch: 01/11/2019 Mã giao dịch: 1119-kd04-001 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 6,900,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 28/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-230 Loại phương tiện: Giá giao dịch: 375,989đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 13/11/2019 Mã giao dịch: 1119-KD01-003 Loại phương tiện: romooc lùn Giá giao dịch: 6,000,000đ
  Điểm đi: TSN, Quận Tân Bình, HCM Điểm đến: KCN Đồng An 1, Thuận An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 14/11/2019 Mã giao dịch: 1119-KD01-002 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 12,495,200đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: 103 Tô Hiêu, Lê Chân, Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 07/11/2019 Mã giao dịch: 1119-KD01-001 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 12,495,200đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: 103 Tô Hiêu, Lê Chân, Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 02/10/2019 Mã giao dịch: 1019-KD02-020 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: KCN SÓNG THẦN 3 , TDM , BD Điểm đến: CẢNG CÁT LÁI ,Q2, HCM
 • Ngày giao dịch: 29/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-201 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 1,700,000đ
  Điểm đi: cát lái,quận 2,thành phố hồ chí minh Điểm đến: VSIP II-A STREET 32, VIETNAM- SINGAPORE INDUSTRIAL
 • Ngày giao dịch: 11/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-200 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 1,100,000đ
  Điểm đi: Sân Bay Tân Sơn Nhất Điểm đến: 6 VSIP II-A STREET 32, VIETNAM- SINGAPORE INDUSTRIAL
 • Ngày giao dịch: 30/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd05-55 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 95,500,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 04/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd05-54 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 12,600,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phúc Long
 • Ngày giao dịch: 03/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd05-53 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 12,200,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 01/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd05 -52 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 25,200,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 30/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-182 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: CAI MEP
 • Ngày giao dịch: 30/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-181 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: CAI MEP
 • Ngày giao dịch: 30/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-180 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 4,990,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: TAY NAM
 • Ngày giao dịch: 30/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-179 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 4,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: TAY NAM
 • Ngày giao dịch: 05/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-178 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,990,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: PHUOC LONG 3
 • Ngày giao dịch: 16/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-177 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 26/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-176 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 4,350,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: PHUOC LONG
 • Ngày giao dịch: 25/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-175 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 5,890,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: CAI MEP
 • Ngày giao dịch: 25/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-174 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 5,890,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: CAI MEP
 • Ngày giao dịch: 30/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-173 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 3,950,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 22/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-172 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: PHUOC LONG
 • Ngày giao dịch: 21/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-171 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: PHUOC LONG
 • Ngày giao dịch: 19/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-170 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 4,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 16/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-169 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: PHUOC LONG
 • Ngày giao dịch: 13/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-168 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 3,150,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: CANG PHUOC LONG
 • Ngày giao dịch: 12/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-167 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 4,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: CANG PHUOC LONG
 • Ngày giao dịch: 10/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-166 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 5,250,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: CAI MEP
 • Ngày giao dịch: 22/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-165 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 30/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-164 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 4,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: TAY NAM
 • Ngày giao dịch: 24/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-163 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 5,650,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: CAI MEP
 • Ngày giao dịch: 30/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-162 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 19/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-161 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 6,050,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: CAI MEP
 • Ngày giao dịch: 22/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-160 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 07/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-159 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 10/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-158 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 5,550,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: PHUC LONG
 • Ngày giao dịch: 07/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-157 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD 3
 • Ngày giao dịch: 08/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-156 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 07/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-155 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 06/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-154 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD 3
 • Ngày giao dịch: 05/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-153 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD 3
 • Ngày giao dịch: 02/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-152 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: PHUC LONG
 • Ngày giao dịch: 03/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-151 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: PHUC LONG
 • Ngày giao dịch: 02/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-150 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 02/10/2019 Mã giao dịch: 1019-kd04-149 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương Điểm đến: ICD3
 • Ngày giao dịch: 30/10/2019 Mã giao dịch: 1019-KD05-51 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 16,100,000đ
  Điểm đi: khu công nghiệp biên hòa Điểm đến: củ chi