• Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-015 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 7,100,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-014 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 23,500,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: Thành Phố Đà Nẵng
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-013 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,400,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-012 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-010 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 2,570,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-009 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,700,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-008 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 24,800,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-007 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-006 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 7,200,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Đại Đăng, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-005 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 3,500,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-004 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 8,000,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-003 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-002 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 9,500,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD02-001 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 90,000,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-027 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 63,100,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 21/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-026 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 5,000,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 06/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-025 Loại phương tiện: Đầu kéo romooc lùn Giá giao dịch: 25,150,000đ
  Điểm đi: Cảng Lotus, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Khu 4, KCN Protrade, Phú An, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD03-022 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 6,300,000đ
  Điểm đi: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Điểm đến: Cảng Icd Tanamexco Depot 1A, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 26/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD03-021 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 8,750,000đ
  Điểm đi: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Điểm đến: Cảng Icd Tanamexco Depot 1A, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD03-020 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 39,300,000đ
  Điểm đi: KHU PHỐ BÌNH THUẬN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Điểm đến: Cảng Icd Tanamexco Depot 1A, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 06/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-024 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,300,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Tân Đô, Đức Hòa, Long An
 • Ngày giao dịch: 26/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-023 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 1,400,000đ
  Điểm đi: Bãi xe Bảo Ngọc, Q12, HCM Điểm đến: Đông Anh, Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 21/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-022 Loại phương tiện: Tải 1 tấn Giá giao dịch: 600,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 1, Thuận An, Bình Dương Điểm đến: Bãi xe Bảo Ngọc, Q12, HCM
 • Ngày giao dịch: 29/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-018 Loại phương tiện: Tải 2,5 tấn Giá giao dịch: 3,800,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Phan Rang, Ninh Thuận
 • Ngày giao dịch: 23/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-015 Loại phương tiện: Tải 1.8 tấn Giá giao dịch: 700,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 23/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-014 Loại phương tiện: Giá giao dịch: 10,000,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 22/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD03-019 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,600,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 28/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD03-018 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 20,100,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2 , Tp Hồ Chí Minh Điểm đến: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD03-017 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 10,200,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 02/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD03-016 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,500,000đ
  Điểm đi: VSIP 1, Thuận An,Bình Dương Điểm đến: KCN Chơn Thành, Bình Phước
 • Ngày giao dịch: 07/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-020 Loại phương tiện: 10cbm Giá giao dịch: 4,900,000đ
  Điểm đi: Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp Tân Uyên Điểm đến: Nguyễn Phúc Chu, Tp Huế
 • Ngày giao dịch: 29/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-019 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 16,400,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn,Thuận Giao Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 24/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-017 Loại phương tiện: 2,5 tấn Giá giao dịch: 19,900,000đ
  Điểm đi: Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp Tân Uyên Điểm đến: Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Ngày giao dịch: 30/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-016 Loại phương tiện: Giá giao dịch: 44,800,000đ
  Điểm đi: Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp Tân Uyên Điểm đến: Nguyễn Phúc Chu, Tp Huế
 • Ngày giao dịch: 08/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-013 Loại phương tiện: 1,5 tấn Giá giao dịch: 600,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Chợ Lớn, Quận 5, HCM
 • Ngày giao dịch: 22/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-012 Loại phương tiện: 2x8t +2x1t Giá giao dịch: 3,950,000đ
  Điểm đi: Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp Tân Uyên Điểm đến: Chánh Nghĩa, TDM, BD
 • Ngày giao dịch: 15/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-011 Loại phương tiện: 10 tấn (dịch vụ) Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, Tân Uyên, BD Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, Tân Uyên, BD
 • Ngày giao dịch: 29/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-010 Loại phương tiện: 8 tấn Giá giao dịch: 4,600,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Q2, HCM Điểm đến: An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 15/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-009 Loại phương tiện: 10 tấn Giá giao dịch: 3,600,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, Tân Uyên, BD Điểm đến: KCX Linh Trung 3, Tây Ninh
 • Ngày giao dịch: 29/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-008 Loại phương tiện: Giá giao dịch: 45,400,000đ
  Điểm đi: Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp Tân Uyên Điểm đến: Hoài Nhơn, Bình Định
 • Ngày giao dịch: 18/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-007 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 44,000,000đ
  Điểm đi: Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp Tân Uyên Điểm đến: Nguyễn Phúc Chu, Tp Huế
 • Ngày giao dịch: 17/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-006 Loại phương tiện: ghép 16 cbm Giá giao dịch: 9,220,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 02/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-005 Loại phương tiện: ghép 10 cbm Giá giao dịch: 4,090,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tam Điệp, Ninh Bình
 • Ngày giao dịch: 02/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-004 Loại phương tiện: 2 tấn Giá giao dịch: 635,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tam Điệp, Ninh Bình
 • Ngày giao dịch: 15/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-003 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 15,000,000đ
  Điểm đi: Bình Thuận 2, Bình Chuẩn, Thuận An, BD Điểm đến: Kho Thiết bị Đông Anh, Hà Nội
 • Ngày giao dịch: 02/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-002 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 13,500,000đ
  Điểm đi: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
 • Ngày giao dịch: 02/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-001 Loại phương tiện: Cont 40 Giá giao dịch: 10,000,000đ
  Điểm đi: KCN Cộng Hòa, Hải Dương Điểm đến: KCN Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 28/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD01-021 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 4,880,000đ
  Điểm đi: Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Đường thiên Đức, P.Vạn An, Tp Bắc Ninh,
 • Ngày giao dịch: 04/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD03-015 Loại phương tiện: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 650,000đ
  Điểm đi: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 15/11/2018 Mã giao dịch: 1118-KD03-014 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,200,000đ
  Điểm đi: Bình Chuẩn, Tx.Thuận an, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, TP Hồ Chí Minh