Thông tin hàng

Mã chuyến hàng:MCH-34048

Loại hàng:Hóa chất

Điểm đi:Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến:KCN Hải Sơn, Long An

Cự ly:33.3(km)

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Giá mong muốn:2,600,000(VNĐ/Chuyến)

Bắt đằu:05/12/2017

Kết thúc:05/12/2018

Ngày dự kiến:05/12/2018

Xuất hóa đơn:Không

Tên công ty:NPT

Mã số thuế:

Địa chỉ xuất hóa đơn:

Ghi chú:

(giá trên chưa bao gồm vat và phí dịch vụ khác.)

Thông tin bình luận

Họ và tên
Điện thoại

Tên: Hung

Hàng còn không bạn?

Điện thoại: 0908163969 Ngày bình luận: 29/06/2018
Tên: cgcfb

dffgdfgfd

Điện thoại: xdvxv Ngày bình luận: 22/02/2018

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên:VTRUCK-33010

Họ tên:NPT

Địa chỉ:0901239299

Điện thoại::0901239299