Thông tin hàng

Mã chuyến hàng:MCH-69868

Loại hàng:giày

Điểm đi:Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến:C01, Đường số 3, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cự ly:35(km)

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Giá mong muốn:2,150,000(VNĐ/Tấn)

Bắt đằu:25/03/2019

Kết thúc:27/12/2019

Ngày dự kiến:25/03/2019

Xuất hóa đơn:Không

Tên công ty:

Mã số thuế:

Địa chỉ xuất hóa đơn:

Ghi chú:

( giá trên chưa bao gồm vat và phí dịch vụ khác )

Thông tin bình luận

Họ và tên
Điện thoại

Thông tin chủ hàng

Thành viên:VTRUCK-53923

Họ tên:

Địa chỉ:

Điện thoại::