Thông tin giao dịch

Ngày giao dịch
26-04-2019
Mã giao dịch
0419-KD01-017
Điểm đi
Khu phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Điểm đến
Bình Phước B, Bình Chuẩn, Bình Dương
Loại phương tiện
Tải 2 tấn
Giá giao dịch
600,000đ

Thông tin nhà xe Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-31281

nguyễn ngọc quý

Địa chỉ: nguyễn ngọc quý

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-31792

Công ty cổ phần Cao Su Công Nghiệp Omexey

Địa chỉ: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương