Thông tin giao dịch

Ngày giao dịch
24-05-2019
Mã giao dịch
0519-KD03-014
Điểm đi
Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điểm đến
Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương
Loại phương tiện
Tải 2,5 tấn
Giá giao dịch
700,000đ

Thông tin nhà xe Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-68933

Lê Bằng

Địa chỉ:

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-33672

Công Ty TNHH Đại Hoa

Địa chỉ: Thửa đất số 240, tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam