Thông tin giao dịch

Ngày giao dịch
25-06-2019
Mã giao dịch
0619-KD03-001
Điểm đi
KCN Nam Tân uyên, Bình Dương
Điểm đến
KCN Đức Hòa, Long An
Loại phương tiện
Tải 8 tấn
Giá giao dịch
4,400,000đ

Thông tin nhà xe Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-31005

Công Ty TNHH Kim Kim Sơn

Địa chỉ: 145/17 Lê Thị Hoa, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp HCM

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-70439

CÔNG TY TNHH CÔNG THÁI HỌC LOCTEK VIỆT NAM

Địa chỉ: