Thông tin giao dịch

Ngày giao dịch
26-06-2019
Mã giao dịch
0619-KD03-010
Điểm đi
Cát Lái, Phường 2, Tp.Hồ Chí Minh
Điểm đến
KCN Hải Sơn, Long An
Loại phương tiện
Cont 40'
Giá giao dịch
5,400,000đ

Thông tin nhà xe Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-32776

Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thanh Lâm

Địa chỉ: Thành Phố Hồ Chí Mình

Thông tin chủ hàng Xem chi tiết

Thành viên: VTRUCK-70475

CÔNG TY TNHH HKNOPLAST

Địa chỉ: