• Mã chuyến xe: MCX-66005 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Đầu kéo Cont 40

  Giá: 13,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2018  I  Ngày kết thúc: 19-04-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64675 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Long Khanh, Dong Nai, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,200,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 09-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64674 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Đồng Nai, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64673 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64672 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64671 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64670 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64669 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64668 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64667 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64666 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64665 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Bến Lức, Long An Province, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 800,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64664 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Đức Hòa, Long An Province, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 800,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53732 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 380,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 24-01-2018  I  Ngày kết thúc: 24-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53731 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 420,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 24-01-2018  I  Ngày kết thúc: 24-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53730 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 18,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 24-01-2018  I  Ngày kết thúc: 24-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53729 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 22,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 24-01-2018  I  Ngày kết thúc: 24-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41796 Chi tiết

  Điểm đi: TP. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Toàn Quốc

  Loại xe: Đầu kéo romooc lùn

  Giá: 1,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 14-12-2016  I  Ngày kết thúc: 27-05-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41795 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Toàn Quốc

  Loại xe: Đầu kéo romooc lùn

  Giá: 1,200(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 14-12-2016  I  Ngày kết thúc: 31-12-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41071 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 700(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 08-05-2017  I  Ngày kết thúc: 08-05-2020

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-66001 Người đăng: Hà Minh Hoàng
 • 103 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-66005

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng19-04-2018

Ngày bắt đầu:19-04-2018

Ngày kết thúc:19-04-2019

Cự ly:1,081(Km)

Số điện thoại0949688285

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 88 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64675

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnLong Khanh, Dong Nai, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:09-02-2019

Cự ly:94.3(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 76 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64674

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnĐồng Nai, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:80.6(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 77 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64673

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 76 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64672

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 73 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64671

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 67 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64670

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 68 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64669

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 62 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64668

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 58 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64667

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 77 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64666

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnBình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:72.1(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 57 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64665

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnBến Lức, Long An Province, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:76.1(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 52 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64664

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnĐức Hòa, Long An Province, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:47.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53675 Người đăng: Lê Bình Huân
 • 377 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53732

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnĐà Nẵng, Việt Nam

Ngày đăng24-01-2018

Ngày bắt đầu:24-01-2018

Ngày kết thúc:24-01-2019

Cự ly:606(Km)

Số điện thoại0942846849

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53675 Người đăng: Lê Bình Huân
 • 270 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53731

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng24-01-2018

Ngày bắt đầu:24-01-2018

Ngày kết thúc:24-01-2019

Cự ly:1,137.8(Km)

Số điện thoại0942846849

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53675 Người đăng: Lê Bình Huân
 • 396 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53730

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnĐà Nẵng, Việt Nam

Ngày đăng24-01-2018

Ngày bắt đầu:24-01-2018

Ngày kết thúc:24-01-2019

Cự ly:606(Km)

Số điện thoại0942846849

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53675 Người đăng: Lê Bình Huân
 • 350 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53729

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng24-01-2018

Ngày bắt đầu:24-01-2018

Ngày kết thúc:24-01-2019

Cự ly:1,137.8(Km)

Số điện thoại0942846849

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31659 Người đăng: Hoàng Long
 • 366 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41796

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc lùn

Điểm đi:TP. Hồ Chí Minh

Điểm đếnToàn Quốc

Ngày đăng14-12-2016

Ngày bắt đầu:14-12-2016

Ngày kết thúc:27-05-2019

Cự ly:11(Km)

Số điện thoại0947444446

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31659 Người đăng: Hoàng Long
 • 445 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41795

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc lùn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnToàn Quốc

Ngày đăng14-12-2016

Ngày bắt đầu:14-12-2016

Ngày kết thúc:31-12-2020

Cự ly:68.9(Km)

Số điện thoại0947444446

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31281 Người đăng: Nguyễn ngọc quý
 • 263 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41071

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng08-05-2017

Ngày bắt đầu:08-05-2017

Ngày kết thúc:08-05-2020

Cự ly:58.3(Km)

Số điện thoại0935864151