• Mã chuyến xe: MCX-67581 Chi tiết

  Điểm đi: Bãi xe nguyễn Ngọc, 60 Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

  Điểm đến: Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

  Loại xe: Tải 18 tấn

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 06-07-2018  I  Ngày kết thúc: 31-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-67580 Chi tiết

  Điểm đi: Bãi xe nguyễn Ngọc, 60 Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

  Điểm đến: Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

  Loại xe: Tải 18 tấn

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 06-07-2018  I  Ngày kết thúc: 31-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-67579 Chi tiết

  Điểm đi: bãi xe Nguyễn Ngọc, 60 ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

  Điểm đến: chân cầu Thanh Trì

  Loại xe: Tải 18 tấn

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 06-07-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-67427 Chi tiết

  Điểm đi: Đà Nẵng, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 6,000,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 27-06-2018  I  Ngày kết thúc: 27-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-67426 Chi tiết

  Điểm đi: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 27-06-2018  I  Ngày kết thúc: 27-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-67422 Chi tiết

  Điểm đi: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 350,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 27-06-2018  I  Ngày kết thúc: 27-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-67421 Chi tiết

  Điểm đi: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 5,000,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 27-06-2018  I  Ngày kết thúc: 27-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-67068 Chi tiết

  Điểm đi: Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Đà Nẵng

  Loại xe:

  Giá: 380,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 10-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-67066 Chi tiết

  Điểm đi: Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Đà Nẵng

  Loại xe:

  Giá: 1,200,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 10-06-2018  I  Ngày kết thúc: 30-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-66005 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Đầu kéo Cont 40

  Giá: 13,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2018  I  Ngày kết thúc: 19-04-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-65711 Chi tiết

  Điểm đi: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Đầu kéo Cont 45

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 12-04-2018  I  Ngày kết thúc: 30-09-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64675 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Long Khanh, Dong Nai, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,200,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 09-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64674 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Đồng Nai, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64673 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64672 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64671 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64670 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64669 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64668 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64667 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64666 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64665 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Bến Lức, Long An Province, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 800,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-64664 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Đức Hòa, Long An Province, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 800,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53739 Chi tiết

  Điểm đi: Hoà Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 1.4 tấn

  Giá: 1,200,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-01-2018  I  Ngày kết thúc: 11-01-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-67557 Người đăng: Vận tải mai Linh
 • 111 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-67581

Loại xe yêu cầu:Tải 18 tấn

Điểm đi:Bãi xe nguyễn Ngọc, 60 Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

Điểm đếnĐà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày đăng06-07-2018

Ngày bắt đầu:06-07-2018

Ngày kết thúc:31-12-2018

Cự ly:856(Km)

Số điện thoại0912497328

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-67557 Người đăng: Vận tải mai Linh
 • 112 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-67580

Loại xe yêu cầu:Tải 18 tấn

Điểm đi:Bãi xe nguyễn Ngọc, 60 Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

Điểm đếnĐà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày đăng06-07-2018

Ngày bắt đầu:06-07-2018

Ngày kết thúc:31-12-2018

Cự ly:856(Km)

Số điện thoại0912497328

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-67557 Người đăng: Vận tải mai Linh
 • 81 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-67579

Loại xe yêu cầu:Tải 18 tấn

Điểm đi:bãi xe Nguyễn Ngọc, 60 ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

Điểm đếnchân cầu Thanh Trì

Ngày đăng06-07-2018

Ngày bắt đầu:06-07-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:1,613(Km)

Số điện thoại0912497328

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-67418 Người đăng: bang
 • 124 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-67427

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Đà Nẵng, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng27-06-2018

Ngày bắt đầu:27-06-2018

Ngày kết thúc:27-12-2018

Cự ly:773(Km)

Số điện thoại0919875168

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-67418 Người đăng: bang
 • 88 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-67426

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng27-06-2018

Ngày bắt đầu:27-06-2018

Ngày kết thúc:27-12-2018

Cự ly:335(Km)

Số điện thoại0919875168

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-67418 Người đăng: bang
 • 99 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-67422

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng27-06-2018

Ngày bắt đầu:27-06-2018

Ngày kết thúc:27-12-2018

Cự ly:335(Km)

Số điện thoại0919875168

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-67418 Người đăng: bang
 • 107 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-67421

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng27-06-2018

Ngày bắt đầu:27-06-2018

Ngày kết thúc:27-12-2018

Cự ly:335(Km)

Số điện thoại0919875168

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-67063 Người đăng: Nguyễn Viên
 • 44 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-67068

Loại xe yêu cầu:

Điểm đi:Hồ Chí Minh

Điểm đếnĐà Nẵng

Ngày đăng11-06-2018

Ngày bắt đầu:10-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:857(Km)

Số điện thoại0905555221

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-67063 Người đăng: Nguyễn Viên
 • 40 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-67066

Loại xe yêu cầu:

Điểm đi:Hồ Chí Minh

Điểm đếnĐà Nẵng

Ngày đăng11-06-2018

Ngày bắt đầu:10-06-2018

Ngày kết thúc:30-12-2018

Cự ly:857(Km)

Số điện thoại0905555221

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-66001 Người đăng: Hà Minh Hoàng
 • 36 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-66005

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng19-04-2018

Ngày bắt đầu:19-04-2018

Ngày kết thúc:19-04-2019

Cự ly:1,081(Km)

Số điện thoại0949688285

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-65708 Người đăng: nguyen van nhan
 • 35 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-65711

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 45

Điểm đi:Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng11-04-2018

Ngày bắt đầu:12-04-2018

Ngày kết thúc:30-09-2018

Cự ly:1,137.8(Km)

Số điện thoại0962156680

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 36 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64675

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnLong Khanh, Dong Nai, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:09-02-2019

Cự ly:94.3(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 29 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64674

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnĐồng Nai, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:80.6(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 31 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64673

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 29 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64672

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 29 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64671

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 27 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64670

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 29 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64669

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 30 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64668

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 31 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64667

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnVũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:124.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 36 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64666

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnBình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:72.1(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 32 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64665

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnBến Lức, Long An Province, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:76.1(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-64661 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 30 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-64664

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnĐức Hòa, Long An Province, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:47.5(Km)

Số điện thoại0933207621

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53720 Người đăng: Nguyen duy hieu
 • 391 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53739

Loại xe yêu cầu:Tải 1.4 tấn

Điểm đi:Hoà Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng11-01-2018

Ngày bắt đầu:10-01-2018

Ngày kết thúc:11-01-2019

Cự ly:75.1(Km)

Số điện thoại0917304115