Chúc bạn và gia đình Giáng Sinh Vui Vẻ
 • Mã chuyến xe: MCX-75266 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Vsip 1, Thuận An, Bình Dương

  Điểm đến: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

  Loại xe: Cont 40'

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 10-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-75265 Chi tiết

  Điểm đi: Phạm Ngọc Thạch, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Điểm đến: Cổng xanh, Bình Dương

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 10-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-75264 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Vsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: CFS Quận 2, HCM

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-75262 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Bàu Bàng, Bình Dương

  Điểm đến: ICD Phước Long, Thủ Đức, HCM

  Loại xe: Cont 40'

  Giá: 3,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-75261 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

  Điểm đến: Quận Bình Tân, HCM

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: 700,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-75260 Chi tiết

  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Điểm đến: TBS Tân Vạn, Dĩ An, Bình Dương

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 750,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-75259 Chi tiết

  Điểm đi: Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: ICD Phước Long, Thủ Đức, HCM

  Loại xe: Cont 40'

  Giá: 2,600,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-75258 Chi tiết

  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Dĩ an, Bình Dương

  Loại xe: Cont 40'

  Giá: 2,300,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-75257 Chi tiết

  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh

  Điểm đến: KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương

  Loại xe: Cont 40'

  Giá: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-12-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70543 Chi tiết

  Điểm đi: các quận nội thành Hồ Chí Minh

  Điểm đến: các quận nội thành Hồ Chí Minh

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: 900(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 23-07-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41795 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Toàn Quốc

  Loại xe: romooc lùn

  Giá: 1,200(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 14-12-2016  I  Ngày kết thúc: 31-12-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41071 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 700(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 08-05-2017  I  Ngày kết thúc: 08-05-2020

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 16 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-75266

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:KCN Vsip 1, Thuận An, Bình Dương

Điểm đếnKCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Ngày đăng10-12-2019

Ngày bắt đầu:10-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 10 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-75265

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Phạm Ngọc Thạch, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điểm đếnCổng xanh, Bình Dương

Ngày đăng10-12-2019

Ngày bắt đầu:10-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 11 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-75264

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Vsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnCFS Quận 2, HCM

Ngày đăng10-12-2019

Ngày bắt đầu:10-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 10 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-75262

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Điểm đếnICD Phước Long, Thủ Đức, HCM

Ngày đăng10-12-2019

Ngày bắt đầu:10-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 9 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-75261

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

Điểm đếnQuận Bình Tân, HCM

Ngày đăng10-12-2019

Ngày bắt đầu:10-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 9 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-75260

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điểm đếnTBS Tân Vạn, Dĩ An, Bình Dương

Ngày đăng10-12-2019

Ngày bắt đầu:10-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 10 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-75259

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnICD Phước Long, Thủ Đức, HCM

Ngày đăng10-12-2019

Ngày bắt đầu:10-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 2 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-75258

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Cảng Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh

Điểm đếnDĩ an, Bình Dương

Ngày đăng10-12-2019

Ngày bắt đầu:10-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-32671 Người đăng: Huỳnh Hiếu
 • 3 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-75257

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Cảng Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh

Điểm đếnKCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương

Ngày đăng10-12-2019

Ngày bắt đầu:10-12-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại01636102917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-70540 Người đăng: HUỲNH DIỆU
 • 144 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70543

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:các quận nội thành Hồ Chí Minh

Điểm đếncác quận nội thành Hồ Chí Minh

Ngày đăng23-07-2019

Ngày bắt đầu:23-07-2019

Ngày kết thúc:31-12-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0915086499

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31659 Người đăng: Hoàng Long
 • 628 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41795

Loại xe yêu cầu:romooc lùn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnToàn Quốc

Ngày đăng14-12-2016

Ngày bắt đầu:14-12-2016

Ngày kết thúc:31-12-2020

Cự ly:68.9(Km)

Số điện thoại0947444446

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31281 Người đăng: Nguyễn ngọc quý
 • 500 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41071

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng08-05-2017

Ngày bắt đầu:08-05-2017

Ngày kết thúc:08-05-2020

Cự ly:58.3(Km)

Số điện thoại0935864151