• Mã chuyến xe: MCX-70061 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Số 56/8, Điểu Xiển, KP 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1,850,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70060 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Tỉnh lộ 767, ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,100,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70059 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Khu phố 8, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1,750,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70058 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: KCN Tam Phước - Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70057 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70056 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70055 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Đường số 2, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70054 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Đường số 6, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70053 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Lô 23 KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70052 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Lô 24, Đường 4, Khu Công Nghiệp Tam Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70051 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Cụm Công nghiệp dốc 47, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70050 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Cụm KCN Thạnh Phú xã Thiện Tân, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1,850,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70049 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: KCN Hố Nai, , Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1,850,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70048 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Lô số 3, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, X. Phú Hội, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,100,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70047 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Lô F3-F4, Cụm công nghiệp Thạnh Phú-Thiện Tân (trong khuôn v, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1,850,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70046 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Số 20A, đường Đồng Khởi, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1,850,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70045 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Số 56/8, Điểu Xiển, KP 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 3,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70044 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Tỉnh lộ 767, ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 3,5 tấn

  Giá: 1,700,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70043 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Khu phố 8, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 3,5 tấn

  Giá: 1,400,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70042 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: KCN Tam Phước - Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

  Loại xe: Tải 3,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70041 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

  Loại xe: Tải 3,5 tấn

  Giá: 1,600,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70040 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 3,5 tấn

  Giá: 1,600,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70039 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Đường số 2, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 3,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-70038 Chi tiết

  Điểm đi: Nam Tân Uyên, Bình Dương

  Điểm đến: Đường số 6, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

  Loại xe: Tải 3,5 tấn

  Giá: 1,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-04-2019  I  Ngày kết thúc: 28-08-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 116 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70061

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnSố 56/8, Điểu Xiển, KP 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:33(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 144 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70060

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnTỉnh lộ 767, ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:40(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 104 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70059

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKhu phố 8, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:31(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 169 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70058

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKCN Tam Phước - Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:37(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 154 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70057

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKhu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:46(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 76 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70056

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKhu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:45(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 163 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70055

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnĐường số 2, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:37(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 52 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70054

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnĐường số 6, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:37(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 50 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70053

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnLô 23 KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:37(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 47 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70052

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnLô 24, Đường 4, Khu Công Nghiệp Tam Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:36(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 44 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70051

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnCụm Công nghiệp dốc 47, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 44 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70050

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnCụm KCN Thạnh Phú xã Thiện Tân, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:26(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 47 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70049

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKCN Hố Nai, , Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:35(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 44 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70048

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnLô số 3, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, X. Phú Hội, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:57(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 51 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70047

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnLô F3-F4, Cụm công nghiệp Thạnh Phú-Thiện Tân (trong khuôn v, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:34(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 43 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70046

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnSố 20A, đường Đồng Khởi, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:30(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 48 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70045

Loại xe yêu cầu:Tải 3,5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnSố 56/8, Điểu Xiển, KP 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:33(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 47 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70044

Loại xe yêu cầu:Tải 3,5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnTỉnh lộ 767, ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:40(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 48 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70043

Loại xe yêu cầu:Tải 3,5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKhu phố 8, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:31(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 48 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70042

Loại xe yêu cầu:Tải 3,5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKCN Tam Phước - Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:37(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 43 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70041

Loại xe yêu cầu:Tải 3,5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKhu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:46(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 47 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70040

Loại xe yêu cầu:Tải 3,5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnKhu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:45(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 44 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70039

Loại xe yêu cầu:Tải 3,5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnĐường số 2, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:37(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 43 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70038

Loại xe yêu cầu:Tải 3,5 tấn

Điểm đi:Nam Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đếnĐường số 6, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

Ngày đăng10-04-2019

Ngày bắt đầu:10-04-2019

Ngày kết thúc:28-08-2019

Cự ly:37(Km)

Số điện thoại0933124031