• Mã chuyến xe: MCX-69807 Chi tiết

  Điểm đi: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 15 tấn

  Giá: 1,800,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 18-03-2019  I  Ngày kết thúc: 31-03-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-66005 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Đầu kéo Cont 40

  Giá: 13,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 19-04-2018  I  Ngày kết thúc: 19-04-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41796 Chi tiết

  Điểm đi: TP. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Toàn Quốc

  Loại xe: Đầu kéo romooc lùn

  Giá: 1,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 14-12-2016  I  Ngày kết thúc: 27-05-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41795 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Toàn Quốc

  Loại xe: Đầu kéo romooc lùn

  Giá: 1,200(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 14-12-2016  I  Ngày kết thúc: 31-12-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41071 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 700(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 08-05-2017  I  Ngày kết thúc: 08-05-2020

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-69750 Người đăng: vận tải Nam Hải Phú
 • 25 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-69807

Loại xe yêu cầu:Tải 15 tấn

Điểm đi:Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Ngày đăng14-03-2019

Ngày bắt đầu:18-03-2019

Ngày kết thúc:31-03-2019

Cự ly:1,618(Km)

Số điện thoại0783907205

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-66001 Người đăng: Hà Minh Hoàng
 • 189 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-66005

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng19-04-2018

Ngày bắt đầu:19-04-2018

Ngày kết thúc:19-04-2019

Cự ly:1,081(Km)

Số điện thoại0949688285

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31659 Người đăng: Hoàng Long
 • 398 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41796

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc lùn

Điểm đi:TP. Hồ Chí Minh

Điểm đếnToàn Quốc

Ngày đăng14-12-2016

Ngày bắt đầu:14-12-2016

Ngày kết thúc:27-05-2019

Cự ly:11(Km)

Số điện thoại0947444446

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31659 Người đăng: Hoàng Long
 • 478 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41795

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc lùn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnToàn Quốc

Ngày đăng14-12-2016

Ngày bắt đầu:14-12-2016

Ngày kết thúc:31-12-2020

Cự ly:68.9(Km)

Số điện thoại0947444446

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31281 Người đăng: Nguyễn ngọc quý
 • 296 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41071

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng08-05-2017

Ngày bắt đầu:08-05-2017

Ngày kết thúc:08-05-2020

Cự ly:58.3(Km)

Số điện thoại0935864151