• Mã chuyến xe: MCX-70543 Chi tiết

  Điểm đi: các quận nội thành Hồ Chí Minh

  Điểm đến: các quận nội thành Hồ Chí Minh

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: 900(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 23-07-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41795 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Toàn Quốc

  Loại xe: Đầu kéo romooc lùn

  Giá: 1,200(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 14-12-2016  I  Ngày kết thúc: 31-12-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41071 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 700(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 08-05-2017  I  Ngày kết thúc: 08-05-2020

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-70540 Người đăng: HUỲNH DIỆU
 • 58 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-70543

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:các quận nội thành Hồ Chí Minh

Điểm đếncác quận nội thành Hồ Chí Minh

Ngày đăng23-07-2019

Ngày bắt đầu:23-07-2019

Ngày kết thúc:31-12-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0915086499

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31659 Người đăng: Hoàng Long
 • 559 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41795

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc lùn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnToàn Quốc

Ngày đăng14-12-2016

Ngày bắt đầu:14-12-2016

Ngày kết thúc:31-12-2020

Cự ly:68.9(Km)

Số điện thoại0947444446

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31281 Người đăng: Nguyễn ngọc quý
 • 394 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41071

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng08-05-2017

Ngày bắt đầu:08-05-2017

Ngày kết thúc:08-05-2020

Cự ly:58.3(Km)

Số điện thoại0935864151