• Mã chuyến xe: MXT-70468 Chi tiết

  Điểm đi: Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: nội thành và các tỉnh

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 01-07-2019  I  Ngày kết thúc: 07-01-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-69796 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương

  Điểm đến: Các tỉnh

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: 800,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 11-03-2019  I  Ngày kết thúc: 31-03-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-69010 Chi tiết

  Điểm đi: Tp.hcm

  Điểm đến: Tp.hcm va các tỉnh miền tây, miền đông nam bộ

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 28-10-2018  I  Ngày kết thúc: 28-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68839 Chi tiết

  Điểm đi: Dĩ An Bình Dương

  Điểm đến: Các tỉnh

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 06-10-2018  I  Ngày kết thúc: 05-10-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68763 Chi tiết

  Điểm đi: Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: TPHCM, các tỉnh

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 01-10-2018  I  Ngày kết thúc: 31-10-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68760 Chi tiết

  Điểm đi: Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: các tỉnh

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 01-10-2018  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68709 Chi tiết

  Điểm đi: Bù đăng, bình phước

  Điểm đến: Bình dương, tp HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An

  Loại xe: Tải 7 tấn

  Giá: 420,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 23-09-2018  I  Ngày kết thúc: 23-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68546 Chi tiết

  Điểm đi: bến xe Bảo Ngọc , số 2 Bis , đường QL 1A, phường Trung Mỹ Tây , quận 12, Tp HCM

  Điểm đến: Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 1.8 tấn

  Giá: 2,500,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 11-09-2018  I  Ngày kết thúc: 09-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68336 Chi tiết

  Điểm đi: Thủ dầu một

  Điểm đến: Việt nam

  Loại xe: Xe 5 chỗ

  Giá: 800,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 24-12-2018  I  Ngày kết thúc: 24-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68314 Chi tiết

  Điểm đi: Bất cứ đâu

  Điểm đến: Mọi nơi

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 100(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 24-08-2018  I  Ngày kết thúc: 24-08-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68309 Chi tiết

  Điểm đi: Tp hcm

  Điểm đến: Tp hcm các tỉnh miền tây miền đông

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 23-08-2018  I  Ngày kết thúc: 23-08-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-67868 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương,HCM

  Điểm đến: Các vùng lân cận

  Loại xe: Tải 1.8 tấn

  Giá: 500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 21-07-2018  I  Ngày kết thúc: 01-07-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-67743 Chi tiết

  Điểm đi: Gia Lai, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 18 tấn

  Giá: 450(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 10-07-2018  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65510 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 1.4 tấn

  Giá: 500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 04-04-2018  I  Ngày kết thúc: 31-05-2021

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0916021727 Người đăng: nguyen dai duong
 • 25 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-70468

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnnội thành và các tỉnh

Ngày đăng11-07-2019

Ngày bắt đầu:01-07-2019

Ngày kết thúc:07-01-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0916021727

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0973918006 Người đăng: Hồ Thị Thương
 • 300 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-69796

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:Bình Dương

Điểm đếnCác tỉnh

Ngày đăng11-03-2019

Ngày bắt đầu:11-03-2019

Ngày kết thúc:31-03-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0973918006

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0929196755 Người đăng: Nguyễn quang tín
 • 280 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-69010

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:Tp.hcm

Điểm đếnTp.hcm va các tỉnh miền tây, miền đông nam bộ

Ngày đăng28-10-2018

Ngày bắt đầu:28-10-2018

Ngày kết thúc:28-12-2019

Cự ly:26(Km)

Số điện thoại0929196755

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0973918006 Người đăng: Hồ Thị Thương
 • 420 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68839

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Dĩ An Bình Dương

Điểm đếnCác tỉnh

Ngày đăng05-10-2018

Ngày bắt đầu:06-10-2018

Ngày kết thúc:05-10-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0973918006

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 01689191137 Người đăng: Hồ Thị Thương
 • 311 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68763

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnTPHCM, các tỉnh

Ngày đăng01-10-2018

Ngày bắt đầu:01-10-2018

Ngày kết thúc:31-10-2019

Cự ly:19(Km)

Số điện thoại01689191137

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0918629161 Người đăng: Quách Văn Cường
 • 282 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68760

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếncác tỉnh

Ngày đăng01-10-2018

Ngày bắt đầu:01-10-2018

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0918629161

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0935196299 Người đăng: Nguyễn Viết Tuân
 • 323 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68709

Loại xe yêu cầu:Tải 7 tấn

Điểm đi:Bù đăng, bình phước

Điểm đếnBình dương, tp HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An

Ngày đăng23-09-2018

Ngày bắt đầu:23-09-2018

Ngày kết thúc:23-12-2019

Cự ly:138(Km)

Số điện thoại0935196299

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0898470345 Người đăng: loan
 • 517 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68546

Loại xe yêu cầu:Tải 1.8 tấn

Điểm đi:bến xe Bảo Ngọc , số 2 Bis , đường QL 1A, phường Trung Mỹ Tây , quận 12, Tp HCM

Điểm đếnHà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Ngày đăng11-09-2018

Ngày bắt đầu:11-09-2018

Ngày kết thúc:09-11-2019

Cự ly:1,783(Km)

Số điện thoại0898470345

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0973111195 Người đăng: Vo tan tai
 • 551 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68336

Loại xe yêu cầu:Xe 5 chỗ

Điểm đi:Thủ dầu một

Điểm đếnViệt nam

Ngày đăng24-08-2018

Ngày bắt đầu:24-12-2018

Ngày kết thúc:24-08-2019

Cự ly:526(Km)

Số điện thoại0973111195

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0987957947 Người đăng: Nguyễn chí Thành
 • 343 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68314

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Bất cứ đâu

Điểm đếnMọi nơi

Ngày đăng24-08-2018

Ngày bắt đầu:24-08-2018

Ngày kết thúc:24-08-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0987957947

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 01202685392 Người đăng: Phạm Văn Nguyên
 • 476 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68309

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:Tp hcm

Điểm đếnTp hcm các tỉnh miền tây miền đông

Ngày đăng23-08-2018

Ngày bắt đầu:23-08-2018

Ngày kết thúc:23-08-2020

Cự ly:10(Km)

Số điện thoại01202685392

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0977638548 Người đăng: Thái Văn Dũng
 • 486 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-67868

Loại xe yêu cầu:Tải 1.8 tấn

Điểm đi:Bình Dương,HCM

Điểm đếnCác vùng lân cận

Ngày đăng21-07-2018

Ngày bắt đầu:21-07-2018

Ngày kết thúc:01-07-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0977638548

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0987718139 Người đăng: Nguyen tri trung
 • 453 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-67743

Loại xe yêu cầu:Tải 18 tấn

Điểm đi:Gia Lai, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng10-07-2018

Ngày bắt đầu:10-07-2018

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:500(Km)

Số điện thoại0987718139

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0948888861 Người đăng: Nguyễn Quang Vinh
 • 1,112 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65510

Loại xe yêu cầu:Tải 1.4 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng04-04-2018

Ngày bắt đầu:04-04-2018

Ngày kết thúc:31-05-2021

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0948888861