• Mã chuyến xe: MXT-74097 Chi tiết

  Điểm đi: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 15 tấn

  Giá: 2,500(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 19-11-2019  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-74096 Chi tiết

  Điểm đi: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 15 tấn

  Giá: 2,500(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 19-11-2019  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-74095 Chi tiết

  Điểm đi: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 15 tấn

  Giá: 2,500(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 19-11-2019  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-71503 Chi tiết

  Điểm đi: Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Đà Nẵng-Nghệ An-Hải Phòng(xoay chiều)

  Loại xe: Cont 40'

  Giá: 999,999(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 16-09-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-70706 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: các tỉnh

  Loại xe: Tải 10 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 07-08-2019  I  Ngày kết thúc: 31-08-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-70674 Chi tiết

  Điểm đi: Binh duong

  Điểm đến: Long an

  Loại xe: Tải 7 tấn

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 04-08-2019  I  Ngày kết thúc: 31-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-70468 Chi tiết

  Điểm đi: Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: nội thành và các tỉnh

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 01-07-2019  I  Ngày kết thúc: 07-01-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-69796 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương

  Điểm đến: Các tỉnh

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: 800,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 11-03-2019  I  Ngày kết thúc: 31-03-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-69010 Chi tiết

  Điểm đi: Tp.hcm

  Điểm đến: Tp.hcm va các tỉnh miền tây, miền đông nam bộ

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 28-10-2018  I  Ngày kết thúc: 28-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68839 Chi tiết

  Điểm đi: Dĩ An Bình Dương

  Điểm đến: Các tỉnh

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 06-10-2018  I  Ngày kết thúc: 05-10-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68760 Chi tiết

  Điểm đi: Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: các tỉnh

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 01-10-2018  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68709 Chi tiết

  Điểm đi: Bù đăng, bình phước

  Điểm đến: Bình dương, tp HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An

  Loại xe: Tải 7 tấn

  Giá: 420,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 23-09-2018  I  Ngày kết thúc: 23-12-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-68309 Chi tiết

  Điểm đi: Tp hcm

  Điểm đến: Tp hcm các tỉnh miền tây miền đông

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: Thỏa thuận

  Ngày bắt đầu: 23-08-2018  I  Ngày kết thúc: 23-08-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-67868 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương,HCM

  Điểm đến: Các vùng lân cận

  Loại xe: Tải 1.8 tấn

  Giá: 500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 21-07-2018  I  Ngày kết thúc: 01-07-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-67743 Chi tiết

  Điểm đi: Gia Lai, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 18 tấn

  Giá: 450(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 10-07-2018  I  Ngày kết thúc: 30-11-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65510 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 1.4 tấn

  Giá: 500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 04-04-2018  I  Ngày kết thúc: 31-05-2021

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0931853959 Người đăng: Đoàn Thị Kiều Chinh
 • 13 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-74097

Loại xe yêu cầu:Tải 15 tấn

Điểm đi:Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng19-11-2019

Ngày bắt đầu:19-11-2019

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0931853959

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0931853959 Người đăng: Đoàn Thị Kiều Chinh
 • 14 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-74096

Loại xe yêu cầu:Tải 15 tấn

Điểm đi:Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng19-11-2019

Ngày bắt đầu:19-11-2019

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0931853959

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0931853959 Người đăng: Đoàn Thị Kiều Chinh
 • 10 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-74095

Loại xe yêu cầu:Tải 15 tấn

Điểm đi:Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng19-11-2019

Ngày bắt đầu:19-11-2019

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0931853959

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0934886739 Người đăng: Nguyễn Hoàng Vũ
 • 150 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-71503

Loại xe yêu cầu:Cont 40'

Điểm đi:Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnĐà Nẵng-Nghệ An-Hải Phòng(xoay chiều)

Ngày đăng16-09-2019

Ngày bắt đầu:16-09-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0934886739

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0973918006 Người đăng: Hồ Thị Thương
 • 183 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-70706

Loại xe yêu cầu:Tải 10 tấn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếncác tỉnh

Ngày đăng07-08-2019

Ngày bắt đầu:07-08-2019

Ngày kết thúc:31-08-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0973918006

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0979942929 Người đăng: Ty
 • 216 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-70674

Loại xe yêu cầu:Tải 7 tấn

Điểm đi:Binh duong

Điểm đếnLong an

Ngày đăng04-08-2019

Ngày bắt đầu:04-08-2019

Ngày kết thúc:31-12-2019

Cự ly:101(Km)

Số điện thoại0979942929

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0916021727 Người đăng: nguyen dai duong
 • 179 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-70468

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnnội thành và các tỉnh

Ngày đăng11-07-2019

Ngày bắt đầu:01-07-2019

Ngày kết thúc:07-01-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0916021727

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0973918006 Người đăng: Hồ Thị Thương
 • 472 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-69796

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:Bình Dương

Điểm đếnCác tỉnh

Ngày đăng11-03-2019

Ngày bắt đầu:11-03-2019

Ngày kết thúc:31-03-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0973918006

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0929196755 Người đăng: Nguyễn quang tín
 • 440 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-69010

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:Tp.hcm

Điểm đếnTp.hcm va các tỉnh miền tây, miền đông nam bộ

Ngày đăng28-10-2018

Ngày bắt đầu:28-10-2018

Ngày kết thúc:28-12-2019

Cự ly:26(Km)

Số điện thoại0929196755

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0973918006 Người đăng: Hồ Thị Thương
 • 540 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68839

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Dĩ An Bình Dương

Điểm đếnCác tỉnh

Ngày đăng05-10-2018

Ngày bắt đầu:06-10-2018

Ngày kết thúc:05-10-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0973918006

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0918629161 Người đăng: Quách Văn Cường
 • 430 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68760

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếncác tỉnh

Ngày đăng01-10-2018

Ngày bắt đầu:01-10-2018

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0918629161

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0935196299 Người đăng: Nguyễn Viết Tuân
 • 447 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68709

Loại xe yêu cầu:Tải 7 tấn

Điểm đi:Bù đăng, bình phước

Điểm đếnBình dương, tp HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An

Ngày đăng23-09-2018

Ngày bắt đầu:23-09-2018

Ngày kết thúc:23-12-2019

Cự ly:138(Km)

Số điện thoại0935196299

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 01202685392 Người đăng: Phạm Văn Nguyên
 • 623 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-68309

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:Tp hcm

Điểm đếnTp hcm các tỉnh miền tây miền đông

Ngày đăng23-08-2018

Ngày bắt đầu:23-08-2018

Ngày kết thúc:23-08-2020

Cự ly:10(Km)

Số điện thoại01202685392

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0977638548 Người đăng: Thái Văn Dũng
 • 685 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-67868

Loại xe yêu cầu:Tải 1.8 tấn

Điểm đi:Bình Dương,HCM

Điểm đếnCác vùng lân cận

Ngày đăng21-07-2018

Ngày bắt đầu:21-07-2018

Ngày kết thúc:01-07-2020

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0977638548

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0987718139 Người đăng: Nguyen tri trung
 • 598 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-67743

Loại xe yêu cầu:Tải 18 tấn

Điểm đi:Gia Lai, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng10-07-2018

Ngày bắt đầu:10-07-2018

Ngày kết thúc:30-11-2019

Cự ly:500(Km)

Số điện thoại0987718139

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0948888861 Người đăng: Nguyễn Quang Vinh
 • 1,259 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65510

Loại xe yêu cầu:Tải 1.4 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng04-04-2018

Ngày bắt đầu:04-04-2018

Ngày kết thúc:31-05-2021

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0948888861