Ms. Huỳnh Thị Hiếu

 Điện thoại: 090 123 9456

 Mail: hieuht@vietnamtrucking.vn

Ms. Phan Thị Thanh Thúy

 Điện thoại: 090 123 9286

 Mail: thuypt@vietnamtrucking.vn

Mr. Nguyễn Phúc Thao

 Điện thoại: 090 123 9299

 Mail: thaonp@vietnamtrucking.vn

Hotline:
096 398 6969

Họ và tên
Email
Điện thoại