• Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-012 Loại phương tiện giao dịch: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-011 Loại phương tiện giao dịch: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,200,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 09/07/2018 Mã giao dịch: 0718-KD01-004 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 15,000,000đ
  Điểm đi: Phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thôn Nghĩa Trai, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, T. Hưng Yên
 • Ngày giao dịch: 06/07/2018 Mã giao dịch: 0718-KD01-003 Loại phương tiện giao dịch: Tải 10 tấn Giá giao dịch: 1,700,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: KCX Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh
 • Ngày giao dịch: 06/07/2018 Mã giao dịch: 0718-KD01-002 Loại phương tiện giao dịch: Giá giao dịch: 800,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: KCN Linh Trung 3, Trảng Bàng Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 07/07/2018 Mã giao dịch: 0718-KD01-001 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 23,000,000đ
  Điểm đi: Xóm Bắc Hà, Thôn 4, Xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội Điểm đến: Tổ 1 khu 8, Phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-010 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 18,313,636đ
  Điểm đi: Quốc Lộ 19, xã Bàu Cạn, H. Chưprông, Tỉnh Gia Lai Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-009 Loại phương tiện giao dịch: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-008 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,800,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-007 Loại phương tiện giao dịch: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-006 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 8,100,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-005 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 19,700,000đ
  Điểm đi: An Tây, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-004 Loại phương tiện giao dịch: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-003 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 15,500,000đ
  Điểm đi: Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-00240 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD02-001 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 25,800,000đ
  Điểm đi: Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 26/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD03-014 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,700,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Tây Nam, Tanamexco, Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 21/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD03-013 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 17,400,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Tây Nam, Tanamexco, Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 08/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD03-012 Loại phương tiện giao dịch: Tải 2 tấn Giá giao dịch: 3,300,000đ
  Điểm đi: Sân Bay Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh Điểm đến: Quận 7, Tp .Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 15/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD03-011 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,700,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Ấp An Hòa Thạnh, đường tỉnh 883 (km09), thửa đất số 2238, tờ bản đồ số 01, Xã An Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
 • Ngày giao dịch: 28/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD03-010 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 52,500,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Công ty Tôn Phương Nam, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 26/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD03-009 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 14,700,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Điểm đến: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 14/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD03-008 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,200,000đ
  Điểm đi: Quận 7, Tp Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Bữu Long, Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 27/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-065 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 17,400,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Khu 4, KCN Protrade, Phú An, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-064 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 8,100,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Khu 4, KCN Protrade, Phú An, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 27/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-063 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Khu 4, KCN Protrade, Phú An, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 12/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-062 Loại phương tiện giao dịch: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 3,800,000đ
  Điểm đi: Kho CFS, Cát Lái, Quận 2, HCM Điểm đến: Khu 4, KCN Protrade, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 02/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-061 Loại phương tiện giao dịch: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Kho TCS, Quận Tân Bình, HCM Điểm đến: Khu 4,KCN Protrade, Huyện Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 11/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-060 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 7,650,000đ
  Điểm đi: KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 08/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-059 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 10,200,000đ
  Điểm đi: KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 26/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-058 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 28/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-057 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 27/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-056 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-055 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 20/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-054 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 19/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-053 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-052 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-051 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-050 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 11/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-049 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 09/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-048 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cảng Đồng Nai
 • Ngày giao dịch: 09/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-047 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 07/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-046 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 07/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-045 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 06/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-044 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 06/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-043 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-042 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-041 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 01/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-040 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Chân Thật, Sóng Thần, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 29/06/2018 Mã giao dịch: 0618-KD01-039 Loại phương tiện giao dịch: ghép Giá giao dịch: 900,000đ
  Điểm đi: Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp Tân Uyên Điểm đến: Ninh Hòa, Khánh Hòa