Chuyến Hàng
Mã chuyến hàng: MCH-1014362
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Sóng Thần 2, Bình Dương
cửa khẩu Xa Mát, Quốc lộ 22B, Tân Lập, Tây Ninh, Việt Nam
Bách hóa
Mã chuyến hàng: MCH-1014361
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Sóng Thần 2, Bình Dương
cửa khẩu Xa Mát, Quốc lộ 22B, Tân Lập, Tây Ninh, Việt Nam
Bách hóa
Mã chuyến hàng: MCH-1014360
Thành Viên: VTRUCK-1011398
Tp. Quảng Ngãi, Quang Ngai, Vietnam
Đông Anh, Hanoi, Vietnam
gỗ
Mã chuyến hàng: MCH-1014359
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Sóng Thần 2, Bình Dương
cửa khẩu Xa Mát, Quốc lộ 22B, Tân Lập, Tây Ninh, Việt Nam
Bách hóa
Mã chuyến hàng: MCH-1014358
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Sóng thần 2, Bình Dương
cửa khẩu Xa Mát, Quốc lộ 22B, Tân Lập, Tây Ninh, Việt Nam
Bách hóa
Mã chuyến hàng: MCH-1014357
Thành Viên: VTRUCK-1008383
ICD Long Bình, Đồng Nai
Kho TBS, Tân Vạn, Đồng Nai
Bách Hóa
Chuyến xe
Mã chuyến xe: MCX-1014274
Thành Viên: VTRUCK-1013644
Sóng Thần Plaza, Thị xã Dĩ An, Vietnam
Phường Tân An, Tp Buôn Mê Thuộc, Tỉnh ĐăkLăk
Mã chuyến xe: MCX-1014273
Thành Viên: VTRUCK-1012703
Cát Lái, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Ấp Bình Thuận, Thuận Giao, Tx. Thuận An, Binh Duong, Vietnam
Mã chuyến xe: MCX-1014272
Thành Viên: VTRUCK-1361
Bến Cát, Binh Duong, Vietnam
Long Bình Tân, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
Mã chuyến xe: MCX-1014271
Thành Viên: VTRUCK-1361
Bến Cát, Binh Duong, Vietnam
Long Bình Tân, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
Mã chuyến xe: MCX-1014270
Thành Viên: VTRUCK-1361
Bến Cát, Binh Duong, Vietnam
Long Bình Tân, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
Mã chuyến xe: MCX-1014269
Thành Viên: VTRUCK-1361
Bến Cát, Binh Duong, Vietnam
Long Bình Tân, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

Tiêu Chí Của VTRUCK

  • Dễ dàng tìm kiếm
  • Đăng tin đơn giản
  • Đặt chuyến dễ dàng
  • Chi phí hợp lý
  • Thanh toán linh hoạt
  • Đánh giá khách quan