Xe chiều về
Mã chuyến xe: MXT-1022224
Hà Nội, Việt Nam
Nghệ An, Việt Nam
Chuyến Hàng
Mã chuyến hàng: MCH-1021940
Thành Viên: VTRUCK-1381
Cát lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mã chuyến hàng: MCH-1021939
Thành Viên: VTRUCK-1381
Cảng Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mã chuyến hàng: MCH-1021938
Thành Viên: VTRUCK-1381
Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai
KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mã chuyến hàng: MCH-1021937
Thành Viên: VTRUCK-1381
Cát lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mã chuyến hàng: MCH-1021936
Thành Viên: VTRUCK-1381
Cảng Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mã chuyến hàng: MCH-1021935
Thành Viên: VTRUCK-1381
Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai
KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Chuyến xe
Mã chuyến xe: MCX-1022144
Thành Viên: VTRUCK-1022140
Miền Tây
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Mã chuyến xe: MCX-1022143
Thành Viên: VTRUCK-1022140
Miền Tây
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã chuyến xe: MCX-1022142
Thành Viên: VTRUCK-1022140
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Miền Tây
Mã chuyến xe: MCX-1022115
Thành Viên: VTRUCK-1022111
Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Mã chuyến xe: MCX-1022113
Thành Viên: VTRUCK-1022111
Hoà Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã chuyến xe: MCX-1021949
Thành Viên: VTRUCK-1020561
Đà Nẵng, Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam

Tiêu Chí Của VTRUCK

  • Dễ dàng tìm kiếm
  • Đăng tin đơn giản
  • Đặt chuyến dễ dàng
  • Chi phí hợp lý
  • Thanh toán linh hoạt
  • Đánh giá khách quan