Quy Chế Hoạt Động

19/05/2014

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VTRUCK

 

Sàn giao dịch thương mại điện tử VIETNAMTRUCKING.VN (viết tắt “VTRUCK”) - thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam - là tổ hợp các dịch vụ trực tuyến phục vụ nhu cầu thuê hoặc cho thuê xe vận chuyển hàng hóa, bao gồm: tài khoản đăng tin chuyến xe cho thuê hoặc chuyến hàng cần vận chuyển, tìm kiếm và đặt chuyến xe, tìm kiếm và đấu thầu vận chuyển chuyến hàng, tra cứu hành trình... của tất cả khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa và doanh nghiệp vận tải.

Mục tiêu VTRUCK  là trở thành cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp vận tải hàng hóa, là thương hiệu uy tín trên thị trường thuê xe vận tải trực tuyến.

1.    Giải thích thuật ngữ:

Trong Quy chế này, các thuật ngữ được xác định như sau:

a.    VTRUCK: là sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam (Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3702271895 doPhòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 06 tháng 5 năm 2014) sở hữu và quản trị.

b.    Khách hàng: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

c.    Khách hàng uy tín: là khách hàng có Hợp đồng Sử dụng dịch vụ trên VTRUCK với Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam còn hiệu lực.

d.    Khách hàng vãng lai: là khách hàng chưa ký Hợp đồng Sử dụng dịch vụ trên VTRUCK với Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam; hoặc đã ký Hợp đồng nhưng Hợp đồng không còn hiệu lực.

e.    Doanh nghiệp vận tải: là doanh nghiệp có khả năng cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

f.     Doanh nghiệp vận tải uy tín: là doanh nghiệp vận tải có Hợp đồng Sử dụng dịch vụ trên VTRUCK với Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam còn hiệu lực.

g.    Doanh nghiệp vận tải vãng lai: là doanh nghiệp vận tải chưa ký Hợp đồng Sử dụng dịch vụ trên VTRUCK với Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam; hoặc đã ký Hợp đồng nhưng Hợp đồng không còn hiệu lực.

h.    Thành viên VTRUCK: là tổ chức, cá nhân đã tự nguyện cung cấp thông tin theo mẫu khi đăng ký tài khoản và được Ban Quản lý VTRUCK công nhận gia nhập, cho phép sử dụng các dịch vụ do VTRUCK và các bên liên quan cung cấp.

i.      Ban Quản lý VTRUCK: là bộ phận do Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam thành lập, có nhiệm vụ quản trị, điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử VTRUCK.

j.     Bộ phận Chăm sóc Khách hàng: là bộ phận thuộc Ban Quản lý VTRUCK, có nhiệm vụ giao tiếp, đàm phán với doanh  nghiệp vận tải và khách hàng về (các) giao dịch trên VTRUCK.

k.    Nhân viên Dịch vụ Khách hàng: là người thuộc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng, có nhiệm vụ: tiếp nhận đơn đặt chuyến xe/ đơn đấu thầu chuyến hàng; giao tiếp, đàm phán với doanh nghiệp vận tải và khách hàng; thu phí môi giới và thanh toán cho doanh nghiệp vận tải.

2.    Quy định chung

a.    Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên VTRUCK được quyền tự do thỏa thuận quyền và nghĩa vụ pháp lý trong từng giao dịch cụ thể theo Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

b.    Hàng hóa được vận chuyển thông qua giao dịch trên VTRUCK phải được pháp luật Việt Nam cho phép lưu thông, không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, vận chuyển.

c.    Hoạt động thuê hoặc cho thuê xe vận chuyển hàng hóa trên VTRUCK  phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

3.    Quy trình giao dịch

a.    Cách đặt chuyến xe

Khi có nhu cầu đặt chuyến xe vận chuyển hàng hóa trên VTRUCK, thành viên nên thực hiện theo các bước sau đây:

 Bước 1: Tìm kiếm trên Trang chủ bằng cách nhập các thông tin: điểm đi, điểm đến, ngày đóng hàng; hoặc tìm kiếm trên trang “Tìm chuyến xe”.

Tham khảo thông tin về các chuyến xe VTRUCK đăng tải gồm: tuyến xe, loại xe, tải trọng, ngày đóng hàng, mô tả chi tiết (nếu có) và giá cả.

 Bước 2: Sau khi lựa chọn chuyến xe phù hợp, khách hàng đặt chuyến xe bằng cách nhấn vào nút "Đặt”; kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận” để gửi Đơn đặt chuyến xe đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của VTRUCK.

 Bước 3: Nhân viên Dịch vụ Khách hàng liên hệ với doanh nghiệp vận tải để điều xe và liên lạc lại với khách hàng [bằng điện thoại và/hoặc thư điện tử (email)] để xác nhận, trao đổi thông tin chi tiết về chuyến xe được lựa chọn.

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng lưu thông tin giao dịch chính thức giữa khách hàng và doanh nghiệp vận tải vào hệ thống dữ liệu theo dõi hành trình chuyến xe.

 Bước 4: Khách hàng theo dõi hành trình chuyến xe.

b.    Cách đấu thầu vận chuyển chuyến hàng

Khi có nhu cầu tìm kiếm hàng hóa cần vận chuyển trên VTRUCK, thành viên nên thực hiện theo các bước sau đây:

 Bước 1: Tìm kiếm trên Trang chủ bằng cách nhập các thông tin: điểm đi, điểm đến, ngày đóng hàng; hoặc tìm kiếm trên trang “Tìm hàng” bằng cách nhập các thông tin: tuyến xe, loại hàng.

Tham khảo thông tin về (các) chuyến hàng do khách hàng đăng tải trên  VTRUCK gồm: nơi đi, nơi đến, loại xe, tải trọng, loại hàng, số kiện hàng, ngày đóng hàng, mô tả chi tiết (nếu có).

 Bước 2: Sau khi lựa chọn chuyến hàng phù hợp, doanh nghiệp vận tải tham gia đấu thầu vận chuyển chuyến hàng bằng cách điền “Giá bỏ thầu”, các đề nghị khác đối với khách hàng (nếu có) và nhấn vào nút "Đặt”; kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận” để gửi Đơn đấu thầu đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của VTRUCK.

 Bước 3: Kết thúc thời gian đấu thầu đối với từng chuyến hàng, Nhân viên Dịch vụ Khách hàng liên lạc với khách hàng [bằng điện thoại và/hoặc thư điện tử (email)] để cung cấp thông tin dự thầu của (các) doanh nghiệp vận tải.

Căn cứ quyết định chọn thầu của khách hàng, Nhân viên Dịch vụ Khách hàng liên hệ với doanh nghiệp vận tải trúng thầu để xác nhận việc điều xe. Nếu doanh nghiệp vận tải trúng thầu không thể điều xe thì Nhân viên Dịch vụ Khách hàng sẽ liên hệ với khách hàng để lựa chọn doanh nghiệp vận tải khác.

 Bước 4: Nhân viên Dịch vụ Khách hàng công bố kết quả đấu thầu cho các bên và đăng trên VTRUCK.

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng lưu thông tin giao dịch chính thức giữa khách hàng và doanh nghiệp vận tải vào hệ thống dữ liệu theo dõi hành trình chuyến xe.

 Bước 5: Khách hàng theo dõi hành trình chuyến xe.

c.    Phương thức thanh toán

Bước 1: Khách hàng thanh toán 20% giá trị hợp đồng.

Bước 2: Thanh toán 80% giá trị hợp đồng còn lại sau khi xác nhận hoàn thành chuyến hàng.

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4.    Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp vận tải

a.    Doanh nghiệp vận tải có quyền

i.               Trước khi đăng ký làm thành viên, trước khi đăng tải thông tin chuyến xe trên VTRUCK, doanh nghiệp vận tải có quyền được Ban Quản lý VTRUCK cung cấp, giải đáp (những) thông tin cần thiết có liên quan.

ii.             Được quyền yêu cầu Ban Quản lý VTRUCK cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân (nếu là tổ chức) hoặc thông tin cá nhân của khách hàng đã đặt chuyến xe của doanh nghiệp mình hoặc lựa chọn doanh nghiệp mình làm đơn vị trúng thầu vận chuyển hàng hóa.

iii.           Đề nghị khách hàng giải thích, cung cấp chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa được thuê vận chuyển.

iv.           Từ chối vận chuyển hàng hóa khi có đủ thông tin cho thấy: việc vận chuyển hàng hóa không an toàn hoặc không hợp pháp.

v.             Được Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam thanh toán cước phí vận chuyển theo thỏa thuận đã giao kết.

vi.           Doanh nghiệp vận tải là thành viên VTRUCK được Ban Quản lý VTRUCK thông tin và được quyền giải thích, phản hồi (trên trang “Quản lý đánh giá chuyến xe” trong tài khoản thành viên) ý kiến đánh giá của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp vận tải đã cung cấp.

vii.         Được bảo mật thông tin đã cung cấp cho VTRUCK theo pháp luật hiện hành và theo điều 9 của Quy chế này.

b.    Doanh nghiệp vận tải có nghĩa vụ

i.               Chịu trách nhiệm về tính chính xác của (những) thông tin do doanh nghiệp đăng trên VTRUCK.

ii.             Cung cấp dịch vụ vận chuyển cho khách hàng theo đúng thông tin (cam kết) đã đăng trên VTRUCK và Hợp đồng cụ thể (nếu có) với khách hàng.

iii.           Giao hàng cho tổ chức, cá nhân được khách hàng chỉ định làm người nhận hàng tại nơi đến.

iv.           Bồi thường thiệt hại cho khách hàng nếu có lỗi làm mất mát, hư hỏng hàng hóa.

v.             Ngay khi không thể cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc không thể cung cấp dịch vụ vận chuyển với chất lượng đúng như đã đăng trên VTRUCK và Hợp đồng cụ thể (nếu có) với khách hàng, doanh nghiệp vận tải có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức (bằng điện thoại và/hoặc email) cho Ban Quản lý VTRUCK và khách hàng để thương lượng giải quyết.

Trong trường hợp trên, nếu gây thiệt hại cho khách hàng và/hoặc Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam, doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật.

vi.           Phối hợp với Ban Quản lý VTRUCK giải quyết khiếu nại của khách hàng về dịch vụ vận chuyển đã cung cấp.

5.    Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

a.  Khách hàng có quyền

i.               Trước khi đăng ký làm thành viên, trước khi đăng tải thông tin chuyến hàng cần vận chuyển trên VTRUCK, khách hàng có quyền được Ban Quản lý VTRUCK cung cấp, giải đáp (những) thông tin cần thiết có liên quan.

ii.             Được quyền yêu cầu Ban Quản lý VTRUCK cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp vận tải mà mình đã lựa chọn khi đặt chuyến xe hoặc lựa chọn làm đơn vị trúng thầu vận chuyển hàng hóa.

iii.           Được cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo đúng thông tin đã đăng trên VTRUCK và Hợp đồng cụ thể (nếu có) với doanh nghiệp vận tải.

iv.           Được quyền đánh giá về chất lượng dịch vụ vận chuyển đã sử dụng.

v.             Được quyền yêu cầu Ban Quản lý VTRUCK và doanh nghiệp vận tải giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại (nếu có).

vi.           Được bảo mật thông tin đã cung cấp cho VTRUCK theo pháp luật hiện hành và theo điều 9 của Quy chế này.

b.  Khách hàng có nghĩa vụ

i.               Chịu trách nhiệm về tính chính xác của (những) thông tin về chuyến hàng cần vận chuyển đã đăng trên VTRUCK.

ii.             Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa thuê vận chuyển.

Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp vận tải về đặc tính (nếu có) của hàng hóa thuê vận chuyển như: phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng và/hoặc điều kiện vận chuyển đặc biệt.

iii.           Chỉ định người nhận hàng tại nơi đến.

iv.           Bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp vận tải và Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam nếu hủy hoặc thay đổi nội dung chuyến hàng sau thời điểm đã xác nhận với Nhân viên Dịch vụ Khách hàng về thỏa thuận thuê xe vận chuyển chuyến hàng.

v.             Thanh toán cước phí vận chuyển cho Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam theo thỏa thuận đã giao kết.

6.    Quyền và nghĩa vụ của Ban Quản lý VTRUCK

a.  Quyền của Ban Quản lý VTRUCK

i.               Được quyền thu thập, phân tích dữ liệu của (những) người truy cập VTRUCK, gồm:

- Địa chỉ (IP - Internet Protocol) của người truy cập;

- Thiết bị, trình duyệt người truy cập sử dụng;

- Thời điểm, thời gian mỗi lần truy cập;

- (Những) dịch vụ của VTRUCK mà khách hàng đã truy cập, sử dụng;

- (Những) hành vi của người truy cập trên VTRUCK.

ii.             Được quyền thu thập, lưu trữ (những) thông tin mà khách hàng, doanh nghiệp vận tải tự nguyện cung cấp khi đăng ký làm thành viên và/hoặc cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ trên VTRUCK.

iii.           Được quyền thu thập, sử dụng (những) thông tin mà người truy cập, khách hàng, doanh nghiệp vận tải tự nguyện cung cấp qua (các) đợt khảo sát trực tuyến đăng trên VTRUCK.

iv.           Được quyền kiểm tra tính chính xác của thông tin về chuyến hàng/ chuyến xe do khách hàng, doanh nghiệp vận tải đề xuất đăng trên VTRUCKtrước khi quyết định cho phép đăng tải, hiển thị những thông tin đó.

v.             Được quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt tư cách thành viên, đơn phương chấm dứt Hợp đồng Sử dụng dịch vụ trên VTRUCK với tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này hoặc có hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến uy tín của VTRUCK hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

vi.           Được quyền nhận trực tiếp cước phí vận chuyển do khách hàng chi trả.

vii.         Được doanh nghiệp vận tải trả chi phí môi giới theo thỏa thuận hoặc Hợp đồng (nếu có) giữa Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam và doanh nghiệp vận tải.

b.  Nghĩa vụ của Ban Quản lý VTRUCK

i.               Đảm bảo hoạt động bình thường của VTRUCK và xử lý (các) sự cố kỹ thuật (nếu có).

ii.             Giải đáp đầy đủ thông tin cho người truy cập, khách hàng, doanh nghiệp vận tải về hoạt động của VTRUCK. Hướng dẫn chi tiết cho thành viên về quy trình đặt chuyến xe và tham gia đấu thầu vận chuyển chuyến hàng.

iii.           Kiểm tra và cập nhật thường xuyên thông tin về chuyến xe/ chuyến hàng do khách hàng, doanh nghiệp vận tải đề nghị đăng tải trên VTRUCK.

iv.           Trung thực, khách quan khi chuyển tải ý kiến, thông tin phản hồi giữa khách hàng và doanh nghiệp vận tải về chất lượng dịch vụ vận chuyển đã sử dụng.

v.             Tiếp nhận, chủ trì phối hợp với doanh nghiệp vận tải giải quyết khiếu nại của khách hàng về dịch vụ vận chuyển đã được cung cấp thông quaVTRUCK.

vi.           Chi trả đầy đủ cước phí vận chuyển cho doanh nghiệp vận tải theo thỏa thuận hoặc Hợp đồng (nếu có).

vii.         Bảo mật thông tin do người truy cập, khách hàng, doanh nghiệp vận tải cung cấp khi đăng ký làm thành viên và/hoặc cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ trên VTRUCK và/hoặc cung cấp qua (các) đợt khảo sát trực tuyến đăng trên VTRUCK.

viii.       Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7.    Đảm bảo an toàn giao dịch

a.    Quản lý thông tin của thành viên:

Trong mỗi giao dịch cụ thể, nếu khách hàng (hoặc doanh nghiệp vận tải) có yêu cầu cung cấp thông tin về doanh nghiệp vận tải (hoặc khách hàng) đối tác thì Ban Quản lý VTRUCK được quyền cung cấp thông tin cho bên có yêu cầu nhằm giúp các bên có thêm thông tin cần thiết trước khi quyết định sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cụ thể. Thông tin này được giới hạn trong cơ sở dữ liệu do Ban Quản lý VTRUCK lưu trữ khi thu thập theo các điều 6.a.ii, 6.a.iii và 6.a.iv của Quy chế này.

b.    Kiểm soát giao dịch:

Thông tin về toàn bộ quá trình giao dịch giữa 03 (ba) bên gồm: khách hàng, doanh nghiệp vận chuyển và Ban Quản lý VTRUCK  đều được lưu vào cơ sở dữ liệu của VTRUCK để làm bằng chứng, cơ sở giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có). Thông tin này không thể bị xóa bỏ nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của cả 03 (ba) bên.

c.    Kiểm soát thông qua phản hồi của khách hàng và doanh nghiệp vận tải:

Khi khách hàng (hoặc doanh nghiệp vận tải) gửi khiếu nại về doanh nghiệp vận tải (hoặc khách hàng) Ban Quản lý VTRUCK thì cùng với việc chủ trì giải quyết khiếu nại đó, Ban Quản lý VTRUCK có quyền xem xét thực hiện các biện pháp quy định tại điều 6.a.v Quy chế này hoặc thực hiện các biện pháp xử lý hợp pháp khác.

8.    Quản lý thông tin xấu

a.    Tổ chức, cá nhân không được đăng tin, phổ biến thông tin sai lệch, không trung thực, mang tính suy đoán nhằm gây bất lợi cho uy tín của VTRUCKvà các doanh nghiệp vận tải tham gia cung cấp dịch vụ trên VTRUCK.

b.    Tổ chức, cá nhân không được lợi dụng VTRUCK vào những mục đích bất hợp pháp như lừa đảo, phát tán virus máy tính ... hoặc trực tiếp gây hư hỏng thiết bị phần cứng và hệ thống phần mềm của VTRUCK.

c.    Nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam, các tổ chức, cá nhân không được sao chép, chỉnh sửa một số chi tiết, tạo ra (những) website có tính năng tương tự như VTRUCK để trực tiếp sử dụng hoặc cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhằm mục đích trục lợi từ uy tín của VTRUCK. 

Trường hợp vi phạm (các) nội dung trên, Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam sẽ khởi kiện tổ chức, cá nhân theo pháp luật hiện hành.

9.    Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên

a.    Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân

Ban Quản lý VTRUCK chỉ được quyền thu thập dữ liệu về người truy cập, khách hàng, doanh nghiệp vận tải theo các điều 6.a.i, 6.a.ii, 6.a.iii và 6.a.iv của Quy chế này.

Ban Quản lý VTRUCK được quyền sử dụng dữ liệu thu thập được nhằm:

- Trực tiếp thương lượng với các bên theo Quy trình giao dịch đã được công bố tại Quy chế này.

- Hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp vận tải trong quá trình sử dụng dịch vụ trên VTRUCK.

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và khắc phục sự cố (nếu có).

- Nâng cao chất lượng dịch vụ của VTRUCK

b.    Dữ liệu cá nhân và quyền quyết định

Tổ chức, cá nhân có quyền quyết định cung cấp hoặc không cung cấp những dữ liệu sau đây cho VTRUCKHọ và tên, số Chứng minh nhân dânđịa chỉ cư trú (nếu là cá nhân) hoặc địa chỉ trụ sở/ chi nhánh/ văn phòng đại diện (nếu là tổ chức)số điện thoại bàn, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử (e-mail)

Việc người truy cập không cung cấp dữ liệu nêu trên cho VTRUCK không gây ảnh hưởng đến năng truy cập, xem thông tin trên VTRUCK.

Thành viên có quyền yêu cầu Ban Quản lý VTRUCK (bằng điện thoại hoặc e-mail) ngừng gửi e-mail, gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn (SMS).

Trường hợp tổ chức, cá nhân cho rằng dữ liệu mình cung cấp cho VTRUCK bị dùng vào những mục đích ngoài ý muốn, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Ban Quản lý VTRUCK giải trình bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email, gửi thư đến địa chỉ được ghi tại điều 11.e của Quy chế này.

c.    Bảo toàn dữ liệu cá nhân

Trước khi tổ chức, cá nhân muốn sử dụng đầy đủ các dịch vụ trực tuyến mà VTRUCK cung cấp, Ban Quản lý VTRUCK có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp dữ liệu riêng tư có liên quanNếu tổ chức, cá nhân từ chối, VTRUCK không thể cung cấp cho tổ chức, cá nhân đầy đủ các dịch vụ trực tuyếncó trên VTRUCK

Ban Quản lý VTRUCK cam kết: Bảo mật thông tin của tất cả thành viên và chỉ cung cấp có giới hạn thông tin về thành viên cho đối tác trực tiếp của thành viên đó theo quy định tại điều 7.a hoặc cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo điều 6.b.8 Quy chế này. Trường hợp cần cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà chưa được quy định trong Quy chế này, Ban Quản lý VTRUCK chịu trách nhiệm xin ý kiến trực tiếp từng thành viên và chỉ được cung cấp thông tin về từng thành viên sau khi đã có email thể hiện sự đồng ý của chính thành viên đó.

d.    Xem xét, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành viên có quyền sửa đổi dữ liệu, thông tin cá nhân đã cung cấp cho VTRUCK bằng cách:

Đăng nhập vào tài khoản của mình;

- Trực tiếp xem xét, chỉnh sửa dữ liệu, thông tin cá nhân;

Ban Quản lý VTRUCK mặc nhiên hiểu rằng: mỗi thành viên chỉ có thể truy cập vào tài khoản của mình bằng Tên đăng nhập (user name) và Mật mã (password) đã được Ban Quản lý VTRUCK cung cấp cho chính thành viên đó. Ban Quản lý VTRUCK không chịu trách nhiệm nếu dữ liệu, thông tin cá nhân của thành viên bị sao chép, chỉnh sửa bởi tổ chức, cá nhân có được Tên đăng nhập và Mật mã tài khoản của thành viên do thành viên đã tự tiết lộ hoặc vô tình tiết lộ hoặc bị lấy cắp.

e.    Giới hạn trách nhiệm bảo mật dữ liệu cá nhân

Mặc dù Ban quản lý VTRUCK đã cam kết và liên tục quan tâm bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên, song thành viên cũng cần chia sẻ rằng: đây không phải là sự bảo đảm tuyệt đối bởi cơ sở dữ liệu của VTRUCK có thể bị tấn công, chiếm đoạt bởi bên thứ ba. Trong trường hợp đó, ngay khi phát hiện bị tấn công, Ban quản lý VTRUCK sẽ thực hiện đồng thời 02 việc:

- Dùng biện pháp hiệu quả nhất để thoát khỏi sự tấn công của bên thứ ba;

- Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp, xử lý kịp thời.

Khi đã thực hiện đầy đủ những việc trên, Ban quản lý VTRUCK được xem là không vi phạm thỏa thuận với thành viên về việc bảo mật dữ liệu cá nhân của thành viên.

10.     Giới hạn trách nhiệm của Ban Quản lý VTRUCK

a.    Ban Quản lý VTRUCK không thể giải đáp thắc mắc, khắc phục lỗi kỹ thuật, giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có) một khi thông báo của thành viên về các vấn đề đó không đến được địa chỉ của Ban Quản lý VTRUCK nêu tại điều 11.e Quy chế này do lỗi đường truyền hoặc do các lỗi khác khôngphải do Ban Quản lý VTRUCK gây ra.

b.    Việc vận chuyển hàng hóa cho khách hàng do (các) doanh nghiệp vận tải trực tiếp thực hiện, do vậy mặc dù Ban Quản lý VTRUCK trực tiếp tiếp nhận và chủ trì giải quyết các ý kiến đánh giá, đơn thư tranh chấp, khiếu nại (nếu có) nhưng không thể đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về kết quả vụ việcBan Quản lý VTRUCK chỉ có thể đảm nhận vai trò trung gian giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có) theo đúng Quy chế này và quy định pháp luật có liên quan

11.    Điều khoản áp dụng 

a.    Luật áp dụng để quy định quyền và nghĩa vụ của khách hàng – doanh nghiệp vận tải – Ban Quản lý VTRUCK, giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có) là pháp luật Việt Nam.

b.    Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp vận tải phải được thương lượng để giải quyết, trường hợp không thể tự giải quyết thì 01 (mộttrong các bên có quyền khởi kiện theo pháp luật tố tụng dân sự hiện hành.

c.    Ban Quản lý VTRUCK mặc nhiên hiểu rằng: việc tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để đăng ký tài khoản đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân đã đọc và đồng ý nội dung Quy chế này.

d.    Ban Quản lý VTRUCK có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế (gọi tắt là “điều chỉnh”) Quy chế này nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ trênVTRUCK.

Trường hợp cần điều chỉnh, Ban Quản lý sẽ thông báo (những) nội dung điều chỉnh trên Trang chủ VTRUCK trước 07 (bảy) ngày; sau thời hạn đó, Quy chế mới sẽ có hiệu lực. Việc tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng dịch vụ trên VTRUCK sau khi Quy chế mới có hiệu lực đồng nghĩa với việc thừa nhậnQuy chế mới này.

e.    Địa chỉ liên lạc chính thức của Ban Quản lý VTRUCK  là:

Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Nam

Địa chỉ: số 9 Tòa nhà U&I, đường Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3822908

Email: info@vietnamtrucking.vn