• Mã chuyến xe: MXT-66667 Chi tiết

  Điểm đi: Admin test 25/05/2018

  Điểm đến: Admin test 25/05/2018

  Loại xe: Xe Ba Bánh

  Giá: 120,003(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 25-05-2018  I  Ngày kết thúc: 25-05-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-66644 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 1,800,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 24-05-2018  I  Ngày kết thúc: 25-05-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-66639 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương

  Điểm đến: Các tỉnh thành lân cận

  Loại xe: Tải 2 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 23-05-2018  I  Ngày kết thúc: 31-05-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-66610 Chi tiết

  Điểm đi: Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

  Điểm đến: Tỉnh lân cận

  Loại xe: Tải 1.4 tấn

  Giá: 600(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 24-05-2018  I  Ngày kết thúc: 01-06-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-66404 Chi tiết

  Điểm đi: TP.HCM

  Điểm đến: Các tỉnh lân cận

  Loại xe: Tải 1.4 tấn

  Giá: 550(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 18-05-2018  I  Ngày kết thúc: 18-05-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-66325 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 14-05-2018  I  Ngày kết thúc: 31-05-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-66082 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Xe Tải Lạnh

  Giá: 600(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 05-05-2018  I  Ngày kết thúc: 05-05-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-66080 Chi tiết

  Điểm đi: Tphcm

  Điểm đến: Tphcm

  Loại xe:

  Giá: 700(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 27-04-2018  I  Ngày kết thúc: 27-04-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-66006 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hải Phòng, Việt Nam

  Loại xe: Đầu kéo Cont 40

  Giá: 13,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 20-04-2018  I  Ngày kết thúc: 19-04-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65771 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 500(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 01-04-2018  I  Ngày kết thúc: 31-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65760 Chi tiết

  Điểm đi: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: CẢNG ICD, CAT LÁI

  Loại xe: Đầu kéo Cont 40

  Giá: 2,200,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 16-04-2018  I  Ngày kết thúc: 30-07-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65759 Chi tiết

  Điểm đi: KCN SONG THAN BINH DUONG

  Điểm đến: KCN RACH BAP

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 2,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 16-04-2018  I  Ngày kết thúc: 30-09-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65757 Chi tiết

  Điểm đi: KHU CONG NGHIEP SONG THAN BINH DUONG

  Điểm đến: KCN RACH BAP,BEN CAT

  Loại xe: Tải 5 tấn

  Giá: 25,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 16-04-2018  I  Ngày kết thúc: 31-07-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65510 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 1.4 tấn

  Giá: 500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 04-04-2018  I  Ngày kết thúc: 31-05-2021

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65201 Chi tiết

  Điểm đi: Khu Công nghiệp Đồng an, Bình Chiểu, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Đầu kéo Cont 40

  Giá: 2,200,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 25-03-2018  I  Ngày kết thúc: 30-06-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65200 Chi tiết

  Điểm đi: Khu Công nghiệp Đồng an, Bình Chiểu, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Đầu kéo Cont 40

  Giá: 22,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 25-03-2018  I  Ngày kết thúc: 30-06-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65199 Chi tiết

  Điểm đi: Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: vong xoay an phu

  Loại xe: Đầu kéo romooc sàn

  Giá: 1,800,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 24-03-2018  I  Ngày kết thúc: 30-05-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-65108 Chi tiết

  Điểm đi: Bà Điểm, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Điểm đến: Thủ Dầu Một, Binh Duong, Vietnam

  Loại xe: Tải 1 tấn

  Giá: 1,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 14-03-2018  I  Ngày kết thúc: 31-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MXT-64676 Chi tiết

  Điểm đi: Binh Duong, Vietnam

  Điểm đến: Đức Hòa, Long An Province, Vietnam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 800,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 08-02-2018  I  Ngày kết thúc: 08-02-2019

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 123456789 Người đăng: Luu minh canh
 • 7 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-66667

Loại xe yêu cầu:Xe Ba Bánh

Điểm đi:Admin test 25/05/2018

Điểm đếnAdmin test 25/05/2018

Ngày đăng25-05-2018

Ngày bắt đầu:25-05-2018

Ngày kết thúc:25-05-2018

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại123456789

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0985008566 Người đăng: Trần quang triều
 • 46 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-66644

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Ngày đăng24-05-2018

Ngày bắt đầu:24-05-2018

Ngày kết thúc:25-05-2018

Cự ly:1,080.9(Km)

Số điện thoại0985008566

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0973918006 Người đăng: Hồ Thị Thương
 • 7 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-66639

Loại xe yêu cầu:Tải 2 tấn

Điểm đi:Bình Dương

Điểm đếnCác tỉnh thành lân cận

Ngày đăng23-05-2018

Ngày bắt đầu:23-05-2018

Ngày kết thúc:31-05-2019

Cự ly:11,802.5(Km)

Số điện thoại0973918006

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0905803113 Người đăng: Lê Tất Thành
 • 11 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-66610

Loại xe yêu cầu:Tải 1.4 tấn

Điểm đi:Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Điểm đếnTỉnh lân cận

Ngày đăng23-05-2018

Ngày bắt đầu:24-05-2018

Ngày kết thúc:01-06-2018

Cự ly:1,147.5(Km)

Số điện thoại0905803113

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 01222613106 Người đăng: Lưu Hoàng Giang Phong
 • 36 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-66404

Loại xe yêu cầu:Tải 1.4 tấn

Điểm đi:TP.HCM

Điểm đếnCác tỉnh lân cận

Ngày đăng16-05-2018

Ngày bắt đầu:18-05-2018

Ngày kết thúc:18-05-2019

Cự ly:11,822.3(Km)

Số điện thoại01222613106

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0948888861 Người đăng: Nguyễn Quang Vinh
 • 81 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-66325

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnLong Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Ngày đăng11-05-2018

Ngày bắt đầu:14-05-2018

Ngày kết thúc:31-05-2019

Cự ly:42.1(Km)

Số điện thoại0948888861

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0907733842 Người đăng: Võ Thanh Long
 • 115 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-66082

Loại xe yêu cầu:Xe Tải Lạnh

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng28-04-2018

Ngày bắt đầu:05-05-2018

Ngày kết thúc:05-05-2019

Cự ly:58.3(Km)

Số điện thoại0907733842

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0976988043 Người đăng: Bùi văn thành
 • 181 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-66080

Loại xe yêu cầu:

Điểm đi:Tphcm

Điểm đếnTphcm

Ngày đăng27-04-2018

Ngày bắt đầu:27-04-2018

Ngày kết thúc:27-04-2019

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0976988043

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0949688285 Người đăng: Hà Minh Hoàng
 • 180 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-66006

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHải Phòng, Việt Nam

Ngày đăng19-04-2018

Ngày bắt đầu:20-04-2018

Ngày kết thúc:19-04-2019

Cự ly:1,114.3(Km)

Số điện thoại0949688285

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0909971885 Người đăng: L-HDC LOGISTIC
 • 144 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65771

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng14-04-2018

Ngày bắt đầu:01-04-2018

Ngày kết thúc:31-12-2018

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0909971885

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0903867581 Người đăng: Le Hang
 • 92 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65760

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCẢNG ICD, CAT LÁI

Ngày đăng13-04-2018

Ngày bắt đầu:16-04-2018

Ngày kết thúc:30-07-2018

Cự ly:26.4(Km)

Số điện thoại0903867581

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0903867581 Người đăng: Le Hang
 • 91 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65759

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:KCN SONG THAN BINH DUONG

Điểm đếnKCN RACH BAP

Ngày đăng13-04-2018

Ngày bắt đầu:16-04-2018

Ngày kết thúc:30-09-2018

Cự ly:34.8(Km)

Số điện thoại0903867581

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0903867581 Người đăng: NGUYEN THI LE HANG
 • 82 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65757

Loại xe yêu cầu:Tải 5 tấn

Điểm đi:KHU CONG NGHIEP SONG THAN BINH DUONG

Điểm đếnKCN RACH BAP,BEN CAT

Ngày đăng13-04-2018

Ngày bắt đầu:16-04-2018

Ngày kết thúc:31-07-2018

Cự ly:35.3(Km)

Số điện thoại0903867581

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0948888861 Người đăng: Nguyễn Quang Vinh
 • 403 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65510

Loại xe yêu cầu:Tải 1.4 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng04-04-2018

Ngày bắt đầu:04-04-2018

Ngày kết thúc:31-05-2021

Cự ly:-(Km)

Số điện thoại0948888861

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0903867581 Người đăng: NGUYEN VAN SON
 • 276 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65201

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Khu Công nghiệp Đồng an, Bình Chiểu, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng22-03-2018

Ngày bắt đầu:25-03-2018

Ngày kết thúc:30-06-2018

Cự ly:15(Km)

Số điện thoại0903867581

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0903867581 Người đăng: NGUYEN VAN SON
 • 285 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65200

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 40

Điểm đi:Khu Công nghiệp Đồng an, Bình Chiểu, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnCát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng22-03-2018

Ngày bắt đầu:25-03-2018

Ngày kết thúc:30-06-2018

Cự ly:15(Km)

Số điện thoại0903867581

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0903867581 Người đăng: Ms Hang
 • 333 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65199

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc sàn

Điểm đi:Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnvong xoay an phu

Ngày đăng22-03-2018

Ngày bắt đầu:24-03-2018

Ngày kết thúc:30-05-2018

Cự ly:10.2(Km)

Số điện thoại0903867581

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0907871897 Người đăng: Phan Anh Tuấn
 • 351 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-65108

Loại xe yêu cầu:Tải 1 tấn

Điểm đi:Bà Điểm, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điểm đếnThủ Dầu Một, Binh Duong, Vietnam

Ngày đăng14-03-2018

Ngày bắt đầu:14-03-2018

Ngày kết thúc:31-12-2018

Cự ly:18.1(Km)

Số điện thoại0907871897

Hình ảnh

Thông tin xe

Liên hệ: 0933207621 Người đăng: Phùng Duy Hiếu
 • 798 lượt xem

Mã chuyến xe:MXT-64676

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Binh Duong, Vietnam

Điểm đếnĐức Hòa, Long An Province, Vietnam

Ngày đăng08-02-2018

Ngày bắt đầu:08-02-2018

Ngày kết thúc:08-02-2019

Cự ly:47.5(Km)

Số điện thoại0933207621