• Mã chuyến xe: MCX-53739 Chi tiết

  Điểm đi: Hoà Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

  Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 1.4 tấn

  Giá: 1,200,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 10-01-2018  I  Ngày kết thúc: 11-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53738 Chi tiết

  Điểm đi: Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 1.4 tấn

  Giá: 1,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 11-01-2018  I  Ngày kết thúc: 11-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53732 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 380,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 24-01-2018  I  Ngày kết thúc: 24-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53731 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 420,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 24-01-2018  I  Ngày kết thúc: 24-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53730 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 18,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 24-01-2018  I  Ngày kết thúc: 24-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-53729 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 22,500,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 24-01-2018  I  Ngày kết thúc: 24-01-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41988 Chi tiết

  Điểm đi: HCM; Bình Dương;Đồng Nai

  Điểm đến: Hà Nội; Bắc Ninh; Hưng Yên; Bắc Giang

  Loại xe: Đầu kéo Cont 45

  Giá: 27(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 08-09-2016  I  Ngày kết thúc: 31-07-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41956 Chi tiết

  Điểm đi: Cát Lái, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam

  Điểm đến: Chơn Thành District, Binh Phuoc, Vietnam

  Loại xe: Tải 1 tấn

  Giá: 1,150,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 22-11-2016  I  Ngày kết thúc: 30-11-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41796 Chi tiết

  Điểm đi: TP. Hồ Chí Minh

  Điểm đến: Toàn Quốc

  Loại xe: Đầu kéo romooc lùn

  Giá: 1,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 14-12-2016  I  Ngày kết thúc: 27-05-2019

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41795 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Toàn Quốc

  Loại xe: Đầu kéo romooc lùn

  Giá: 1,200(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 14-12-2016  I  Ngày kết thúc: 31-12-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-41071 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 700(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 08-05-2017  I  Ngày kết thúc: 08-05-2020

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-40979 Chi tiết

  Điểm đi: Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam

  Điểm đến: Quảng Ngãi, Quang Ngai, Vietnam

  Loại xe: Đầu kéo romooc thùng

  Giá: 10(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 29-05-2017  I  Ngày kết thúc: 29-05-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-40956 Chi tiết

  Điểm đi: Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam

  Điểm đến: Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 8 tấn

  Giá: 1,200,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 16-06-2017  I  Ngày kết thúc: 31-07-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-40902 Chi tiết

  Điểm đi: Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Đầu kéo Cont 45

  Giá: 27,000,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 17-08-2017  I  Ngày kết thúc: 18-08-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-40895 Chi tiết

  Điểm đi: Quảng Trị, Việt Nam

  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Tải 3,5 tấn

  Giá: 400,000(VNĐ/Khối)

  Ngày bắt đầu: 25-08-2017  I  Ngày kết thúc: 25-08-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-40861 Chi tiết

  Điểm đi: Đà Nẵng, Việt Nam

  Điểm đến: Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Loại xe: Đầu kéo Cont 45

  Giá: 730,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 13-10-2017  I  Ngày kết thúc: 13-10-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-40851 Chi tiết

  Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điểm đến: Gia Lai, Việt Nam

  Loại xe: Tải 22 tấn

  Giá: 550,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 08-11-2017  I  Ngày kết thúc: 31-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-40596 Chi tiết

  Điểm đi: An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

  Điểm đến: Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

  Loại xe: Tải 2,5 tấn

  Giá: 400,000(VNĐ/Chuyến)

  Ngày bắt đầu: 12-12-2017  I  Ngày kết thúc: 12-12-2018

  Xem nhanh
 • Mã chuyến xe: MCX-40462 Chi tiết

  Điểm đi: Đà Nẵng, Việt Nam

  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

  Loại xe: Tải 7 tấn

  Giá: 7,000,000(VNĐ/Tấn)

  Ngày bắt đầu: 28-12-2017  I  Ngày kết thúc: 28-12-2018

  Xem nhanh

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53720 Người đăng: Nguyen duy hieu
 • 324 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53739

Loại xe yêu cầu:Tải 1.4 tấn

Điểm đi:Hoà Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Điểm đếnSài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng11-01-2018

Ngày bắt đầu:10-01-2018

Ngày kết thúc:11-01-2019

Cự ly:75.1(Km)

Số điện thoại0917304115

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53720 Người đăng: Nguyen duy hieu
 • 290 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53738

Loại xe yêu cầu:Tải 1.4 tấn

Điểm đi:Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnThành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Ngày đăng11-01-2018

Ngày bắt đầu:11-01-2018

Ngày kết thúc:11-01-2019

Cự ly:70.7(Km)

Số điện thoại0917304115

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53675 Người đăng: Lê Bình Huân
 • 240 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53732

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnĐà Nẵng, Việt Nam

Ngày đăng24-01-2018

Ngày bắt đầu:24-01-2018

Ngày kết thúc:24-01-2019

Cự ly:606(Km)

Số điện thoại0942846849

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53675 Người đăng: Lê Bình Huân
 • 183 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53731

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng24-01-2018

Ngày bắt đầu:24-01-2018

Ngày kết thúc:24-01-2019

Cự ly:1,137.8(Km)

Số điện thoại0942846849

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53675 Người đăng: Lê Bình Huân
 • 275 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53730

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnĐà Nẵng, Việt Nam

Ngày đăng24-01-2018

Ngày bắt đầu:24-01-2018

Ngày kết thúc:24-01-2019

Cự ly:606(Km)

Số điện thoại0942846849

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-53675 Người đăng: Lê Bình Huân
 • 223 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-53729

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng24-01-2018

Ngày bắt đầu:24-01-2018

Ngày kết thúc:24-01-2019

Cự ly:1,137.8(Km)

Số điện thoại0942846849

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31963 Người đăng: Văn Cường
 • 1,071 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41988

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 45

Điểm đi:HCM; Bình Dương;Đồng Nai

Điểm đếnHà Nội; Bắc Ninh; Hưng Yên; Bắc Giang

Ngày đăng08-09-2016

Ngày bắt đầu:08-09-2016

Ngày kết thúc:31-07-2018

Cự ly:1,131.1(Km)

Số điện thoại0908066893

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31786 Người đăng: phan thanhthuy
 • 245 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41956

Loại xe yêu cầu:Tải 1 tấn

Điểm đi:Cát Lái, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam

Điểm đếnChơn Thành District, Binh Phuoc, Vietnam

Ngày đăng22-11-2016

Ngày bắt đầu:22-11-2016

Ngày kết thúc:30-11-2018

Cự ly:76.5(Km)

Số điện thoại0933124031

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31659 Người đăng: Hoàng Long
 • 307 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41796

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc lùn

Điểm đi:TP. Hồ Chí Minh

Điểm đếnToàn Quốc

Ngày đăng14-12-2016

Ngày bắt đầu:14-12-2016

Ngày kết thúc:27-05-2019

Cự ly:11(Km)

Số điện thoại0947444446

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31659 Người đăng: Hoàng Long
 • 393 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41795

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc lùn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnToàn Quốc

Ngày đăng14-12-2016

Ngày bắt đầu:14-12-2016

Ngày kết thúc:31-12-2020

Cự ly:68.9(Km)

Số điện thoại0947444446

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31281 Người đăng: Nguyễn ngọc quý
 • 210 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-41071

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng08-05-2017

Ngày bắt đầu:08-05-2017

Ngày kết thúc:08-05-2020

Cự ly:58.3(Km)

Số điện thoại0935864151

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31190 Người đăng: truong thi thuy tran
 • 200 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-40979

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo romooc thùng

Điểm đi:Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam

Điểm đếnQuảng Ngãi, Quang Ngai, Vietnam

Ngày đăng29-05-2017

Ngày bắt đầu:29-05-2017

Ngày kết thúc:29-05-2018

Cự ly:532.8(Km)

Số điện thoại0931445573

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31120 Người đăng: Nguyen thi CUC
 • 231 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-40956

Loại xe yêu cầu:Tải 8 tấn

Điểm đi:Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam

Điểm đếnThành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng15-06-2017

Ngày bắt đầu:16-06-2017

Ngày kết thúc:31-07-2018

Cự ly:606(Km)

Số điện thoại0979991917

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-31963 Người đăng: Văn Cường
 • 172 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-40902

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 45

Điểm đi:Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng17-08-2017

Ngày bắt đầu:17-08-2017

Ngày kết thúc:18-08-2018

Cự ly:1,081(Km)

Số điện thoại0908066893

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-30877 Người đăng: Nguyễn quốc an
 • 218 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-40895

Loại xe yêu cầu:Tải 3,5 tấn

Điểm đi:Quảng Trị, Việt Nam

Điểm đếnHồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng25-08-2017

Ngày bắt đầu:25-08-2017

Ngày kết thúc:25-08-2018

Cự ly:664.9(Km)

Số điện thoại0985257454

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-30718 Người đăng: Lê Hữu Thuật
 • 158 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-40861

Loại xe yêu cầu:Đầu kéo Cont 45

Điểm đi:Đà Nẵng, Việt Nam

Điểm đếnThành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng13-10-2017

Ngày bắt đầu:13-10-2017

Ngày kết thúc:13-10-2018

Cự ly:606(Km)

Số điện thoại0977653233

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-30648 Người đăng: trương vỹ lam
 • 132 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-40851

Loại xe yêu cầu:Tải 22 tấn

Điểm đi:Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đếnGia Lai, Việt Nam

Ngày đăng08-11-2017

Ngày bắt đầu:08-11-2017

Ngày kết thúc:31-12-2018

Cự ly:368.7(Km)

Số điện thoại01693919942

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-30560 Người đăng: Dang su bao
 • 32 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-40596

Loại xe yêu cầu:Tải 2,5 tấn

Điểm đi:An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đếnThủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Ngày đăng12-12-2017

Ngày bắt đầu:12-12-2017

Ngày kết thúc:12-12-2018

Cự ly:10.3(Km)

Số điện thoại0979889114

Hình ảnh

Thông tin xe

Thành viên: VTRUCK-30642 Người đăng: Nguyễn Mạnh Quỳnh
 • 56 lượt xem

Mã chuyến xe:MCX-40462

Loại xe yêu cầu:Tải 7 tấn

Điểm đi:Đà Nẵng, Việt Nam

Điểm đếnHà Nội, Việt Nam

Ngày đăng28-12-2017

Ngày bắt đầu:28-12-2017

Ngày kết thúc:28-12-2018

Cự ly:606.7(Km)

Số điện thoại0904282409