Sàn giao dịch vận tải - cuộc cách mạng của ngành dịch vụ vận tải, tạo tiền đề cho sự minh bạch và cạnh tranh lành mạnh

24/04/2017

Sàn Giao Dịch Vận Tải là xu hướng phát triển tất yếu của ngành vận tải. Mô hình này được triển khai sẽ tạo tiền đề cho sự minh bạch và một sân chơi với sự cạnh tranh lành mạnh và công bằng cho ngành vận tải. 

Công khai minh bạch thông tin để có thể cạnh tranh lành mạnh về giá cước, về chất lượng dịch vụ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên, cả chủ hàng lẫn doanh nghiệp vận tải. Khi các thông tin được minh bạch thì các doanh nghiệp sẽ có điều kiện cạnh tranh bình đẳng, sẽ cải tiến và hoàn thiện mô hình quản trị để hạ giá thành và tăng chất lượng dịch vụ. Ai không đáp ứng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Đây chính là quy luật của thị trường"  và sẽ không ngoại lệ với ngành vận tải.

Ngành vận tải nói chung và các doanh nghiệp vận tải nói riêng , hiện nay vẫn còn chưa quen với mô hình Sàn Giao Dịch Vận Tải, hoặc không muốn công khai minh bạch về khối lượng hàng hóa, giá cước, khả năng vận chuyển vì sợ lộ bí mật kinh doanh, hay bị cướp mối hàng... cách làm ăn này chỉ là chụp giật và không bền vững trong xu hướng thời đại công nghệ.

NvH