Sàn Giao Dịch Vận Tải Vietnamtrucking.vn: Giải Pháp Quản Lý Vận Tải Miễn Phí

20/05/2016
Hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn kém xa so với trình độ quốc tế. Chỉ xét về khía cạnh xây dựng website cũng có thể thấy phần lớn website của doanh nghiệp VN chỉ đơn thuần giới thiệu về mình, về dịch vụ của mình, thiếu hẳn các tiện ích và tương tác mà khách hàng rất cần như công cụ theo dõi đơn hàng, theo dõi lịch trình tàu, theo dõi chứng từ… Đây là những yếu tố được các chủ hàng đánh giá rất cao khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics cho mình.

Chỉ với CNTT, liên lạc hiện đại làm nền tảng cho dịch vụ logistics 3PL, các doanh nghiệp VN mới có thể cạnh tranh được với các công ty 3PL lớn trên thế giới đã có mặt tại VN. Hiện nay, có nhiều giải pháp đầu tư CNTT hiệu quả với chi phí thấp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần nắm bắt cơ hội này để trang bị cho mình.

Sàn Giao Dịch Vận Tải Vietnamtrucking.vn với đội ngũ công nghệ mạnh, luôn cập nhật tình hình công nghệ sẽ giúp quý nhà xe quản lý tốt qui trình điều vận của mình thông qua giải pháp phần mềm điều vận.

Lợi ích nhân sự:
    - Tăng 20% năng suất điều vận
    - Giảm 90% giao tiếp báo cáo giữa Giám Đốc và bộ phận Điều Vận
 
Những điểm nổi bật của hệ thống:
    - Điều hành xe trực tuyến.
    - Cảnh báo rớt cont
    - Báo cáo hành trình, tour, sản lượng tức thời cho quản lý
    - Ước tính chi phí dầu

Tính năng:

I. Khai báo dữ liệu master
1. Địa điểm
2. Hãng tàu
3. Khu vực khách hàng trực thuộc
4. Khách hàng
5. Ngày lễ tết
6. Romooc
7. Xe
8. Lái xe, Phụ xe
9. Khai báo định mức dầu từng xe
10. Tạo / sửa tuyến đường
11. Tra cứu tuyến đường

II. Dashboard
1. Cont xuất còn 12h cắt máng nhưng chưa vô sổ tàu, thanh lý hải quan
2. Cont xuất còn 12h cắt máng nhưng chưa điều hạ
3. Cont nhập còn 12h đến hạn nhận nhưng chưa điều nhận
4. Danh sách cont xuất chưa lấy rỗng
5. Danh sách cont xuất chưa hạ hàng
6. Danh sách cont nhập chưa lấy hàng
7. Danh sách cont nhập chưa hạ rỗng
8. Danh sách cont xuất đã hạ hàng xuất nhưng chưa vô sổ tàu

III. Điều vận
1. Tạo bill
2. Quản lý bill
3. Tạo booking
4. Quản lý booking
5. Cập nhật chi tiết bill
6. Cập nhật chi tiết booking
7. Điều tour lấy hàng nhập
8. Điều tour hạ rỗng nhập
9. Điều tour lấy rỗng xuất
10. Điều tour hạ hàng xuất
11. Báo cáo số cont cho Khách hàng
12. Nhật ký hành trình
13. Vị trí xe
14. Vị trí romooc
15. In Lệnh điều xe trong ngày
16. In phiếu cấp dầu

IV. Báo cáo cho quản lý
1. Báo cáo sản lượng theo khách hàng
2. Báo cáo sản lượng theo khu vực khách hàng
3. Báo cáo sản lượng theo hãng tàu
4. Bảng tổng hợp tour theo tháng
5. Bảng tổng hợp tour theo ngày
6. Bảng chi tiết tour
7. Bảng ước tính dầu 
 
Quý Nhà xe có thể đăng ký sử dụng tại đây

Nếu đã có account có thể đăng nhập để sử dụng
tại đây